onze speerpunten

Onze speerpunten

Openbare toegankelijkheid

We ijveren ook voor een toegankelijk publiek domein. De naleving van de huidige toegankelijkheidswetgeving moet beter gecontroleerd worden. De handhaving en het afleveren van een vergunning is een taak voor een lokaal bestuur. Daarom zal dit puntje voorkomen in ons lokaal memorandum. Ook moet de wetgeving zelf worden uitgebreid. Deze wet moet toegepast worden binnen de cultuursector, horecagelegenheden en toerisme. We vinden het daarbij essentieel dat ervaringsdeskundigen worden betrokken om mee na te denken over wat goede toegankelijkheid precies inhoudt.

Tot slot pleiten we voor digitale toegankelijkheid. De overheid gaat radicaal voor digitaal. Dit is niet voor iedereen even evident. Een goede digitale opleiding is noodzakelijk. Daarnaast moeten alle digitale tools toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. Voor de groep die digitaal niet mee kan, moet individuele dienstverlening blijven bestaan.

Recht op zorg en ondersteuning

Iedereen moet zorg en ondersteuning kunnen krijgen op maat. De beschikbaarheid van zorg en ondersteuning is een basisrecht. Er moet voldoende financiering zijn zodat niemand op ellelange wachtlijsten terecht komt. Oplossingen moeten voorzien worden.

Verder is het huidige systeem van persoonsvolgende budgetten te complex. We pleiten voor vereenvoudiging en willen daarbij zelf mee nadenken overeen bijsturing van het systeem. De administratie moet eenvoudiger. Ook zorgaanbieders moeten veel transparanter zijn over hun prijzen. Om een deftig aanbod aan te bieden op maat moeten middelen de persoon blijven volgen.

Waardig inkomen en tegemoetkoming

Tot slot eisen we een aanpassing van het systeem van de inkomensvervangendetegemoetkoming (IVT) en de integratietegemoetkoming (IT). Een IVT krijg je als je om een bepaalde reden niet kan werken. Indien je alsnog wil proberen te gaan werken, mag je hiervoor niet afgestraft worden. Het systeem moet veel flexibeler zijn dan het nu is. De IVT mag nooit onder de armoedegrens liggen. Dit is nu wel het geval.

Een IT is een tegemoetkoming voor de meerprijs die je hebt als persoon met een handicap. Het doet er niet toe of je werkt, samenwoont of thuis bent. Deze bijdrage moet participatie stimuleren.

Memorandum2024 (1)

Heb jij hier nog ideeën over?

Kom zeker langs op onze Laat jeStem Horen-groepen. Daar ontwikkelen we samen adviezen en standpunten om de samenleving toegankelijker te maken.

Ook interessant

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven