vrijwilligersservice

Kopie Van Sjabloon Foto Website

Wat doen we?

Als je een vrijwilliger inschakelt met je PAB- of PVB-budget moet dit via een organisatie geregeld worden. Wij verzekeren je vrijwilliger(s) en zorgen ook voor een snelle en correcte uitbetaling. We zorgen hierbij voor alle administratie.

Wat kost het?

Je betaalt jaarlijks 15 euro administratiekosten om gebruik te maken van onze vrijwilligersservice. Per vrijwilliger die je inschakelt betaal je bijkomend 15 euro per jaar voor de verzekering. Zowel jij als je vrijwilliger krijgen een gratis lidmaatschap bij Dito.

Twee soorten vergoedingen

Als PAB- of PVB-budgethouder kan je je vrijwilliger een vergoeding geven. Je kan daarbij kiezen tussen een reële of een forfaitaire vergoeding. Je mag beide vergoedingen niet combineren.

Kies je voor een reële onkostenvergoeding?

Dan worden enkel de gemaakte onkosten vergoed. Uiteraard moet je die kosten kunnen bewijzen. Dat wil zeggen dat je bij de onkostennota ook tickets, rekeningen, enz. moet toevoegen van de gemaakte kosten. Als je bijvoorbeeld samen met je vrijwilliger iets bent gaan drinken, kan je dit kasticket inbrengen als gemaakte kost. Anders kunnen deze kosten niet worden terugbetaald.

Consumptie- en toegangstickets, reis- en verblijfskosten van vrijwilligers zijn reële kosten die je aan uw vrijwilliger mag betalen volgens de vrijwilligerswetgeving. Die kosten worden door het VAPH echter niet aanvaard onder een vrijwilligersovereenkomst. Je moet die betalen met je vrij besteedbaar deel.

Er is geen limiet op het inbrengen van reële kosten. Alle gemaakte onkosten die bewezen kunnen worden, worden terugbetaald. Naast de gemaakte kosten, kan je ook nog verplaatsingskosten terugbetalen. Ook op dit bedrag van terugbetaling is er geen limiet.

Kies je voor een forfaitaire vergoeding?

Dan bespreek je samen met je vrijwilliger vooraf een vast bedrag. Dat bedrag blijft altijd hetzelfde, ongeacht de tijdsduur of onkosten. Je mag de dagbedragen vrij kiezen maar er zijn bij wet vastgelegde maximum dagbedragen en maximum jaarbedragen waar je niet over mag gaan. Er is een maximum van 36,84 euro per dag én een maximum van 1.473,37 euro per jaar, eventueel aangevuld met vervoersonkosten.

De verhoogde forfaitaire kostenvergoeding

Bepaalde vrijwilligers kunnen een verhoogde forfaitaire vergoeding krijgen, geregeld met het K.B. van 20/12/2018. Het gaat om vrijwilligers in de sportsector, de vrijwillige nachtoppas, de dag-oppas bij hulpbehoevende personen, vrijwilligers in het niet-dringend liggend ziekenvervoer, en vrijwilligers die in de COVID-periode ingezet werden voor activiteiten in het kader van Covid-19.

Vrijwilligerswerk in het kader van de vrijwilligersservice valt niet onder die voorwaarden.

Als je via Dito vrijwilliger bent, mag je dus het normale vergoedingsplafond niet overschrijden.

Wat met de belastingen?

Zodra je vrijwilliger het maximumbedrag overschrijdt, betaalt hij op het totale bedrag belastingen. De vergoedingen worden dan gezien als een loon waarop belastingen (bedrijfsvoorheffing) en sociale lasten (RSZ) moeten betaald worden. Ook voor jou als budgethouder is dit nadelig. Jij zal namelijk sociale lasten moeten betalen, omdat je vrijwilliger in dat geval als werknemer wordt beschouwd. Opgelet: als je vrijwilliger ook nog elders aan vrijwilligerswerk doet, worden deze bedragen ook meegerekend.

Wil je graag vrijwilliger worden?

Word lid!

Wat is jouw voordeel als lid van Dito?

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven
Collage 02
Collage 01