#laatjestemhoren

Toegankelijkheid is een verhaal van iedereen

Dito wil alle drempels wegwerken zodat mensen met een beperking maximaal kunnen participeren in de maatschappij. Ook op lokaal vlak zijn er uitdagingen om tot een volledig toegankelijke maatschappij te komen.

Deze uitdagingen reiken verder dan het zorgen voor fysieke toegankelijkheid. Bij een toegankelijkheidsbeleid dient het lokaal bestuur rekening tehouden met alle vormen van beperkingen en niet alleen met de noden van rolstoelgebruikers. Mensen met een auditieve, visuele of verstandelijke beperking hebben eveneens specifieke noden.

Participatie vormt een rode draad doorheen ons memorandum. Betrek personen met een beperking bij het beleid. Luister actief en zorg samen met hen voor een integraal toegankelijke gemeente.

Niet alleen personen met een beperking halen voordeel uit een volledig toegankelijke stad, maar ook senioren met mobiliteitsproblemen, ouders met een kinderwagen, tijdelijk mindermobiele mensen (bv na een beenbreuk), anderstaligen… zullen allen gebaat zijn bij een integraal toegankelijkheidsbeleid.

 

Ontdek hoe de samenleving eruit ziet als mensen met een handicap hun stem niet langer laten horen

Wat als er geen voorbehouden parkeerplaatsen zouden bestaan? En wat met de toegankelijkheid van openbare gebouwen? Ontdek welke maatschappelijke problemen aan het licht komen als jij je stem niet meer laat horen via onze filmpjes.

Het Dito-memorandum

Dito vraagt aan politici om rekening te houden met volgende zaken wanneer ze hun partijprogramma’s schrijven en beleid maken.

LJSH_verplaatsen

Zorg ervoor dat mensen met een beperking zich vlot kunnen verplaatsen.  
LJSH_parkeerplaatsen

Zorg voor voldoende toegankelijke voorbehouden parkeerplaatsen.  
LJSH_vervoer

Zorg voor voldoende toegankelijk openbaar vervoer.  
LJSH_voetpaden

Zorg voor toegankelijke voetpaden en oversteekplaatsen.  
LJSH_stemmen

Drempelvrije en toegankelijke stemlokalen.  
LJSH_gebouwen

Toegankelijke publieke gebouwen en handelszaken als norm.  
LJSH_participatie

Actieve participatie aan het beleid en maatschappelijk leven.  
LJSH_e-inclusie

Iedereen digitaal mee met e-inclusie.  

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven