info kandidaten

Wat kan dito betekenen voor lokale mandatarissen en lokale besturen?

Dito werkt samen met personen met een handicap. Hun ervaringsdeskundigheid is voor beleidsvoerders goud waard. Ervaringsdeskundigen kunnen perfect aangeven welke drempels leven en welke oplossingen mogelijk zijn. Zo streven wij samen naar maximale participatie. Door ervaringsdeskundigen consequent in te zetten, gaat de participatie en toegankelijkheid er op vooruit. Personen met een handicap kunnen beter deelnemen aan de samenleving en politici hebben meer tevreden burgers.

Lees ons memorandum

In ons memorandum hebben wij enkele speerpunten opgenomen die jullie kunnen aanwenden in lokale partijprogramma’s en bij de opmaak van meerjarenplannen.

Ga in dialoog met onze ervaringsdeskundigen

Dito versterkt ervaringsdeskundigen in het opnemen van een rol als vertegenwoordiger in een adviesraad. Personen met een handicap inspireren elkaar en wisselen tips uit rond lokaal beleid.

Volg een infosessies voor politici

Ontdek wat dito voor je kan betekenen nu en in de toekomst en neem deel aan 1 van onze infosessies voor politici. Hier stellen we ons memorandum voor. Samen bekijken wij hoe je participatie en toegankelijkheid binnen jouw lokaal beleid voor personen met een beperking kan garanderen.

Steun Dito

Word gratis digitaal lid en blijf op de hoogte van wat er leeft bij personen met een handicap.

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven