over Dito

Missie

We willen dat personen met een handicap volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij, en dat op álle vlakken.

 • Dito wil ervoor zorgen dat personen met een handicap (en hun netwerk) sterk in hun schoenen staan. Zo kunnen ze zélf keuzes maken over hun leven. Wij zetten hun talenten in de verf.
 • Daarvoor moet de maatschappij ook veranderen. Zo weinig mogelijk participatiedrempels, daar streeft Dito naar.

Visie

Hoe bereiken we een samenleving waarin personen met een handicap gelijke kansen krijgen?

 1. We zijn een aanspreekpunt voor iedereen die met handicap te maken krijgt. Wie vragen heeft of op zoek is naar specifieke informatie over handicap, kan daarvoor terecht bij Dito.
 2. Dito doet aan belangenbehartiging en sensibilisering. We wegen op het beleid zodat personen met een handicap meer kansen krijgen, en zorgen dat de maatschappij een positief beeld van handicap krijgt.
 3. Via vrije tijd verbindt Dito mensen met én zonder handicap. Met activiteiten, reizen, groepswerking … maken we ruimte voor ontspanning.

Op die manier versterkt Dito enerzijds mensen met een handicap en hun netwerk, en verandert Dito anderzijds de samenleving zodat personen met een handicap hun keuzes ook effectief kunnen realiseren. Zo zorgen we dat de maatschappij inclusief wordt.

Onze waarden

 • Gelijkwaardigheid & gelijke kansen
 • Solidariteit & zelfbeschikking
 • Samenwerking

Onze thema's

 • Welzijn & gezondheid
 • Toegankelijkheid & mobiliteit
 • Inkomen & armoede

Beleidsperiode 2021-2025

Meer lezen over de doelen van Dito in de huidige beleidsperiode? Hieronder vind je ons ingekort, toegankelijk beleidsplan.

Partners

Dito vzw is een partner van Solidaris.

Bestuur en Algemene vergadering (AV)

Maak kennis met de leden van ons bestuur en onze Algemene vergadering (AV).

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

 • Leuke activiteiten en uitstappen
 • Gratis advies en informatie
 • Interessante voordeeltarieven