laat de nmbs niet ontsporen!

Werk aan de winkel

Slechts 25 stations in België zijn volledig toegankelijk en zelfs daar is nog assistentie nodig!

Als grootste belangenverenigingen voor reizigers met beperkte mobiliteit willen wij de ambities van de regering voor een toegankelijk spoorwegnet zoveel mogelijk positief beïnvloeden. We willen constructief meedenken, maar ook de ontwikkelingen kritisch opvolgen en waar nodig bijsturen. We willen dat personen met een handicap participeren aan de verdere uitvoering van het spoorbeleid om autonoom treinvervoer stap voor stap waar te maken.

Onze eisen

Als gebruikersverenigingen werken we graag mee aan een autonoom toegankelijk spoornet. Wij vragen om

 •  een duidelijke langetermijnvisie voor de aankoop van nieuw rollend materieel en renovatie/aanpassing van bestaand materieel, die gelinkt is aan de langetermijnvisie voor de aanleg en inrichting van stations en perrons;
 • zolang integrale en autonome toegankelijkheid geen realiteit is, duidelijke en uniforme signalisatie aan te brengen aan de toegankelijke rijtuigen;
 • voldoende capaciteit te voorzien zodat personen met een handicap zeker mee de trein op kunnen, met zo weinig mogelijk assistentie of extra aanpassingen;
 • een duidelijke langetermijnvisie en strategie voor de aanleg en inrichting van stations en perrons met concrete doelstellingen op zowel korte, middellange als lange termijn;
 • bij de toegankelijkheidscriteria van stations en perrons ook het criterium van aanvraagbare assistentie via app, website of telefoon op te nemen, naast voor iedereen toegankelijke reizigersinfo. Bovendien dienen ook het sanitair en de loketten autonoom toegankelijk te zijn;
 • een toegankelijkheidsscreening door ervaringsdeskundigen bij de (her)aanleg van een station in aanvulling op de technische en bouwkundige expertise die vandaag vervat zit in de Revalornormen;
 • in de prioritering van toegankelijk te maken stations ook andere criteria dan het reizigersaantal mee te nemen. Het gaat hier over criteria die bepalend zijn voor het leven van personen met een handicap zoals de aanwezigheid van een G-sportclub, woonvoorziening of dagcentrum;
 • voor stations waar men op dit moment tot 3 uur op voorhand kan reserveren, de reservatieduur te verlagen naar 1 uur;
 •  de verwachtingen omschreven in de vernieuwde Europese richtlijn nr. 1371/2007 versneld in te voeren in België. Dit betekent dat de reserveringstermijn van 24 uur in bepaalde stations naar 12 uur herleid wordt;
 • verder in te zetten op de digitalisering van de reservatieprocedure en het opdrijven van de capaciteit van het assistentiepersoneel;
 • de criteria voor een toegankelijk station uit te breiden met de mogelijkheid om assistentie via app, website of telefoon vast te leggen;
 • de reservatieprocedure zo snel mogelijk te integreren in de bestaande NMBS-app;
 • de reiziger de mogelijkheid te bieden via een gratis telefoonnummer assistentie te reserveren of toegankelijkheidsinformatie op te vragen;
 • een uniek klantenprofiel of klantennummer te voorzien voor reizigers die beroep doen op assistentie, waaraan persoonlijke gegevens en mobiliteitsnoden gekoppeld zijn;
 • de toegankelijkheidsstatus van ieder traject op de NMBS-app en website duidelijk te vermelden via eenvoudige symbolen;
 • duidelijke auditieve en visuele reizigersinfo in het station, op het perron, in de trein, op de website en in de app;
 • de uitstapzijde aan te kondigen;
 • de verdere versterking van de opleiding en sensibilisering over de dienstverlening voorpersonen met een handicap;
 • interfederaal samen te zitten om de assistentie tussen de verschillende vervoersvormen (treinvervoer, bus- en tramvervoer, het toekomstige Flexvervoer, het doelgroepenvervoer en de deelsystemen) zo optimaal mogelijk te laten verlopen;
 • een bestemmingsgarantie voor personen met een handicap die willen reizen tussen twee ontoegankelijke stations of tussen een ontoegankelijk en toegankelijk station;
 • een toegankelijkheidsmanager bij Infrabel aan te stellen die op regelmatige en structurele basis overlegt met de toegankelijkheidsmanager van de NMBS;
 • Infrabel te laten aansluiten op de werkgroep NMBS van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap;
 • vanuit de overheid structureel overleg te faciliteren tussen de NMBS, Infrabel, de politiek en reizigers met beperkte mobiliteit, zodat elke partij op haar verantwoordelijkheid gewezen kan worden.

Lees het volledige memorandum

Ook interessant

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

 • Leuke activiteiten en uitstappen
 • Gratis advies en informatie
 • Interessante voordeeltarieven