zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Hoeveel bedraagt het budget voor ouderen met een zorgnood?

Het bedrag dat je krijgt, is afhankelijk van de zorg die je nodig hebt én van je gezinsinkomen.

De zorgnood

Het gezinsinkomen

  • Je inkomen en dat van je gezin mag bepaalde grenzen niet overschrijven. Deze grenzen zijn afhankelijk van je gezinssamenstelling.
  • De inkomstenbronnen waarmee men rekening houdt zijn naast het loon, pensioen of een vervangingsinkomen ook inkomsten uit roerende of onroerende goederen.
  • Een deel van het inkomen wordt vrijgesteld bij het bepalen van je budget. Je kan deze bedragen hier raadplegen.
  • Wanneer de inkomensgrenzen overschreden worden, wordt het maximumbedrag van het zorgbudget verminderd.

Je ben verplicht om wijzigingen van jouw inkomen en gezondheidstoestand te melden.

Mag je het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood combineren?

  • Je kan dit budget combineren met het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en het zorgbudget voor mensen met een handicap.
  • Het is echter niet toegestaan om het zorgbudget te combineren met de inkomensvervangende tegemoetkoming of de integratietegemoetkoming.

Hoe vraag je je zorgbudget aan?

Je kan het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood online aanvragen. Heb je hier hulp bij nodig? Neem dan zeker contact op met de Dienst Maatschappelijk Werk (DMW) van je ziekenfonds.

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven