reizen met de lijn

Wanneer heb je recht op een gratis abonnement?

Je krijgt als persoon met een handicap een gratis Omnipas of Buzzy Pazz van De Lijn als je  in het Vlaams Gewest woont én:

  • ​ingeschreven bent bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  • of een tegemoetkoming krijgt van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (Directie-Generaal Personen met een handicap)
  • of het zorgbudget ontvangt voor ouderen met een zorgnood (voordien THAB) 
  • of via de VDAB recht hebt op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen.

Hoe vraag je het gratis abonnement aan?

Het VAPH, de FOD Sociale Zekerheid en de VDAB bezorgen de nodige gegevens aan De Lijn. Wie voldoet aan bovenstaande voorwaarden, krijgt thuis een brief opgestuurd met de nodige info over het gratis abonnement. Om het abonnement te installeren, moet je beschikken over een MOBIB-kaart. Als je nog geen MOBIB-kaart hebt, moet je een administratieve kost van 5 euro betalen voor de MOBIB-kaart zelf (dit is 5 jaar geldig). Het jaarabonnement is gratis.

Heb je een klacht over De Lijn?

Om de klantendienst van De Lijn te bereiken, gebruik je het contactformulier op de site. Stuur Dito een kopie via reinhart.niesten@ditovzw.be. Zo kunnen wij je klacht mee aankaarten bij De Lijn.

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven