hulpmiddelen

Mobiliteitshulpmiddelen

Heb je een hulpmiddel nodig om je te verplaatsen, kan je via de Vlaamse Sociale Bescherming een mobiliteitshulpmiddel kopen of huren. Er zijn manuele en elektronische rolstoelen, maar ook eenvoudige loophulpmiddelen, duwwandelwagens voor kinderen … Het gaat om hulpmiddelen die iemand heel zijn leven (of toch lange tijd) nodig heeft. Het gaat dus niet om krukken of rolstoelen die je tijdelijk uitleent wanneer je bijvoorbeeld een gebroken been hebt.

Bekijk de verschillende types mobiliteitshulpmiddelen en de mogelijkheden rond terugbetalingen op de website van je zorgkas of op de website van de sociale bescherming.  .

De Vlaamse sociale bescherming betaalt enkel (een deel van) de kosten terug voor de aankoop of huur van een mobiliteitshulpmiddel als je aan de voorwaarden voldoet. Zo moet het mobiliteitshulpmiddel voorgeschreven worden door een arts of gespecialiseerde zorgverlener en moet je jouw zorgpremie betaald hebben aan je zorgkas. Leeftijd is geen voorwaarde. Je kan op elke leeftijd een mobiliteitshulpmiddel aanvragen.

Wil je een mobiliteitshulpmiddel aanvragen? Ga dan – als eerste stap – langs bij je huisarts.

Andere hulpmiddelen

Erkend door het VAPH?

Als je door het VAPH erkend bent als persoon met een handicap, kom je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen. Enkele voorbeelden van hulpmiddelen en aanpassingen zijn: een eetapparaat, een witte stok, een automatische deuropener, een tekstherkenningsprogramma, een inloopdouche, een aanpassing aan de wagen.

Een opsomming van terugbetaalbare hulpmiddelen en aanpassingen vind je op de website van het VAPH.

Wil je een hulpmiddel aanvragen? Je doorloopt hiervoor een aanvraagprocedure bij het VAPH, waarbij je wordt bijgestaan door een Multidisciplinair Team (MDT) dat jou advies geeft. De ergotherapeut van het MDT kan je helpen bij de zoektocht naar de juiste hulpmiddelen. Hij of zij komt thuis bij je langs en zoekt uit welke hulpmiddelen interessant voor je zijn. Contactgegevens van de Multidisciplinaire teams die kunnen helpen, vind je terug op de website van het VAPH.

Niet erkend door het VAPH?

Als je niet door het VAPH erkend bent, zijn er misschien toch hulpmiddelen die nuttig kunnen zijn voor jou. In de hulpmiddelendatabank vind je informatie over hulpmiddelen en aanpassingen die door personen met een handicap en hun verzorgers of begeleiders gebruikt worden.

Meer informatie

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven