fiscale en sociale voordelen

Fiscale voordelen

Afhankelijk van jouw individuele situatie heb je mogelijks recht op een aantal belastingvoordelen:

 • Extra belastingvrije som bij personenbelasting
  • Personen met een handicap hebben recht op een bijkomende belastingvrije som.
  • Kinderen met een zware handicap worden – bij de berekening van de vrijstelling – voor 2 personen ten laste geteld.
 • Vermindering successierechten
  • Personen met een handicap moeten tot een bepaald bedrag geen successierechten betalen. Meer info krijg je bij je belastingkantoor of  notaris.
 • Vrijstelling van heffing op afvalwater/saneringsbijdrage
  • Je kan een vrijstelling krijgen als je afvalwater correct gezuiverd wordt met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). Neem contact op met je waterbedrijf voor meer info.
 • Vrijstelling verkeersbelasting
  • Personen met een handicap kunnen vrijgesteld worden van de verkeersbelasting. Hiervoor moet je een attest bezitten van de FOD Sociale Zekerheid bezitten dat recht geeft op deze vrijstelling.
 • Vrijstelling van BTW bij aankoop van een wagen en mogelijke wagen-­aanpassingen
  • Je kan eventueel aanspraak maken op een verminderd BTW-tarief van 6% in plaats van 21%. Dit geldt voor de aankoop van jouw wagen, onderdelen én toebehoren. Ook de herstelling en het onderhoud van jouw wagen valt hier onder.

Sociale voordelen

Afhankelijk van jouw individuele situatie heb je ook recht op een aantal sociale voordelen:

 1. Je verbruik van gas en elektriciteit.
 2. Je maandelijkse abonnement- en gesprekskosten voor telefoongebruik en eventuele aansluitingskosten.
 3. Je maandelijks internettarief (afhankelijk van het telecombedrijf waarbij je aangesloten bent).
 4. Je kosten verbonden aan tv-distributie (afhankelijk van het telecombedrijf waarbij je aangesloten bent).
 5. Inschrijvingsgeld voor volwassenenonderwijs.
 6. Je waterverbruik.

Lokale tegemoetkomingen

Heb je erg zware medische kosten? Dan kan je financiële steun vragen bij het OCMW of sociaal huis. Daarnaast zijn er ook heel wat gemeentes die één of meer financiële tegemoetkomingen voorzien. Dit kan gaan over pedagogische toelagen, thuiszorgpremies, de gemeentelijke mantelzorgpremie, een vermindering op gemeentebelasting of gratis vuilniszakken …  Neem contact op met je OCMW of sociaal huis van je gemeente voor meer informatie.

Hoe vraag je deze fiscale en sociale voordelen aan?

Je contacteert hiervoor best de verantwoordelijke instantie of leverancier. Heb je hier hulp bij nodig? Neem dan contact op met Wegwijzer of met de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds.

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

 • Leuke activiteiten en uitstappen
 • Gratis advies en informatie
 • Interessante voordeeltarieven