niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (nrth)

Welke hulp kan je krijgen met je persoonsvolgend budget (PVB)?

Met een PVB kan je zorg en ondersteuning inkopen. Het kan gaan om verschillende vormen van zorg en ondersteuning.

Vergunde zorgaanbieders

Je kan kiezen om beroep te doen op een vergunde zorgaanbieder. Een vergunde zorgaanbieder is een voorziening die door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap wordt erkend.

In een voorziening kan je terecht voor:

 • Dagondersteuning

Bij dagondersteuning krijg je overdag opvang en begeleiding. Je kan bijvoorbeeld meegaan op groepsuitstap, deelnemen aan de atelierwerking van een dagcentrum, groepsgesprekken en vormingen volgen rond zelfredzaamheid of sociale vaardigheidstraining …

Dagondersteuning wordt onder andere geboden door voorzieningen, vergunde zorgaanbieders, ouderinitiatieven en groenezorginitiatieven die geregistreerd zijn bij het VAPH.

 • Woonondersteuning

Woonondersteuning gaat over begeleiding en ondersteuning bij het wonen. De hulp is beschikbaar voor personen die in een voorziening overnachten,  voor personen die in kleine groep samenwonen en samen worden ondersteund en voor personen die niet samenwonen, maar waarvoor een begeleider gelijktijdig instaat voor de ondersteuning van meerdere personen.

Woonondersteuning wordt geboden door voorzieningen en ouderinitiatieven.

 • Individuele ondersteuning

Je kan binnen een voorziening op verschillende manieren individuele ondersteuning krijgen.

  • Individuele praktische hulp

Je krijgt een aantal uur per week een-op-eenbegeleiding bij algemene dagelijkse activiteiten van het leven, zoals wassen, eten bereiden, aankleden, voorwerpen oprapen of aanreiken.

  • Psychosociale begeleiding

Je krijgt een-op-eenbegeleiding om je te ondersteunen bij de organisatie van je dagelijks leven.

  • Globale individuele ondersteuning

Je krijgt zowel psychosociale begeleiding als praktische hulp bij verschillende levensdomeinen. Het kan gaan om stimulatie, coaching, training of assistentie bij activiteiten.

Een voorbeeld: je krijgt fysieke hulp bij het bereiden van je maaltijden, maar je wordt ook begeleid tijdens de voorbereidende stappen die je daarvoor moet ondernemen: planning opmaken, winkelen, materiaal klaarleggen, voedsel snijden, ….

 • Begeleid werken

Je kan er ook voor kiezen om een of enkele dagen begeleid te werken bij een vzw, een winkel of een bedrijf. Het werk dat je uitvoert, is aangepast aan je mogelijkheden en interesses. Je wordt begeleid door iemand van buiten de werkplek, daarom spreken we van begeleid werken. Voor het werk krijg je geen verloning.

 • Oproepbare permanentie

Bij oproepbare permanentie roep je de begeleiding enkel op als daar nood aan is. De begeleiding is niet standaard aanwezig, maar is wel beschikbaar om snel ondersteuning te bieden.

Een assistent aanwerven

Als je nood hebt aan intensieve begeleiding en zorg, kan je met je PVB een persoonlijke assistent aanwerven. Je neemt dan iemand (of meerdere mensen) in dienst die voor je zorgen en je begeleiden doorheen je dagdagelijkse activiteiten. Een assistent kan je ondersteunen bij verplaatsingen, helpen bij je persoonlijke hygiëne, boodschappen doen …

Een vrijwilliger inschakelen

Met een PVB kan je ook vrijwilligers inschakelen om je te helpen. Dit kan een mantelzorger zijn, of iemand van het gezin of de familie, een buur … . Je kan zelf met de vrijwilliger afspreken wat hij voor je doet en wanneer. Om alles correct te regelen, spreek je een vrijwilligersorganisatie aan, bijvoorbeeld (de vrijwilligersservice van) Dito. Een medewerker helpt je doorheen het ganse proces van registratie en uitbetaling van de vrijwilliger.

Diensten

Met je PVB kan je ook diensten betalen, bijvoorbeeld vervoersdiensten. Je kan met je PVB dienstencheques aankopen, waarmee je bijvoorbeeld een poetshulp of een klusjesman kan betalen. Als erkend persoon met een handicap én als ouder van een jongere met een handicap (tot 25 jaar) heb je recht op extra dienstencheques aan een verlaagd tarief (maximum 2000 cheques per jaar aan het verminderd tarief van 9€ per cheque). Opgelet! Dienstencheques gekocht met je PAB of PVB, zijn niet fiscaal aftrekbaar!

Bijstandsorganisatie

Met je PVB kan je de diensten van een Bijstandsorganisatie betalen. Bijstandsorganisaties zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een persoonsvolgend budget of persoonlijk assistentiebudget.

Hoe vraag je niet-rechtstreeks toegankelijke hulp aan?

Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH) kan je uitsluitend aanvragen met een persoonsvolgend budget (PVB). Meer info over het PVB vind je in de rubriek ’Geld – zorgbudgetten’.

Vragen?

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

 • Leuke activiteiten en uitstappen
 • Gratis advies en informatie
 • Interessante voordeeltarieven