ondersteuning voor minderjarigen

Een multifunctioneel centrum (MFC)

Heeft je minderjarig kind nood aan langdurige, intensieve en gespecialiseerde opvang en begeleiding? Dan kan hij/zij terecht in een multifunctioneel centrum (MFC).

Een MFC richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf.

Begeleiding

Zorg je zelf voor je zoon of dochter met een handicap, dan kan enige pedagogische en psychosociale begeleiding nuttig zijn. Ook voor kinderen en jongeren die dagopvang, verblijf of diagnostiek aangeboden krijgen, kan begeleiding een belangrijke aanvulling zijn.

De begeleiding richt zich op de ontwikkeling van je kind en de pedagogische en psychosociale ondersteuning van jezelf als ouder. De aanvaarding van de handicap en ook de toekomst van je kind staan centraal. De begeleiding verloopt aan huis of bij de zorgaanbieder en kan bestaan uit individuele gesprekken of groepssessies.

Dagopvang

Er bestaat zowel schoolaanvullende als schoolvervangende dagopvang.

 

Bij schoolaanvullende dagopvang krijgt je kind voor, tijdens en na de schooluren begeleiding van een multifunctioneel centrum.

In het geval van schoolvervangende dagopvang volgt je kind een alternatief programma. Het gaat bijvoorbeeld om de kinderen of jongeren die vrijgesteld zijn van leerplicht en om kinderen of jongeren die tijdelijk niet meer naar school kunnen gaan.

Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de school.

Tijdens de dagopvang kan je kind ook gebruik maken van verschillende vormen van behandeling en training (kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, zelfredzaamheidstraining, structurering …).

Verblijf

Je kind kan ook ’s nachts verblijven in een centrum dat is aangepast aan zijn of haar noden. Overdag volgt je kind dan dagopvang binnen of buiten het MFC.

Het aantal nachten dat het kind of de jongere blijft overnachten, hangt af van zijn ondersteuningsvraag. Dat kan zeven dagen op zeven zijn, maar ook minder. Ook tijdens de schoolvakanties is verblijf mogelijk.

Hoeveel betaal je zelf?

Je betaalt een persoonlijke bijdrage aan het MFC waar je kind naartoe gaat. De concrete bedragen worden vermeld in de overeenkomst die je afsluit met het centrum. Bekijk hier de maximale bijdragen die een multifunctioneel centrum kan vragen.

Hoe vraag je de ondersteuning aan?

Een aanvraag voor ondersteuning via een MFC verloopt via de intersectorale toegangspoort (ITP), die de beslissing neemt: heeft de jongere recht op ondersteuning via een MFC?

Bij de aanvraag word je ondersteund door een multidisciplinair team (MDT). Zo’n team bestaat meestal uit een arts, een psycholoog, een ergotherapeut en een maatschappelijk werker. Zij onderzoeken jouw situatie, maken een dossier voor jou en dienen een aanvraag in bij de intersectorale toegangspoort. Een medewerker van het MDT wordt dan jouw contactpersoon–aanmelder en begeleid je tijdens het aanvraagproces.

Persoonlijk Assistentiebudget (PAB)

Het persoonlijk assistentiebudget (PAB) is een som geld die je krijgt om de ondersteuning voor jouw zoon of dochter te betalen. Het is geen vast inkomen, maar een budget dat je van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) krijgt om persoonlijke assistentie te betalen. Met zo’n PAB kan je één of meerdere persoonlijke assistenten inschakelen om je te ondersteunen. Je kan onder andere beroep doen op mensen uit je eigen netwerk, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en vrijwilligers.

Hoeveel geld je precies krijgt, hangt af van de ondersteuningsnood van je kind. Dat is de mate waarin hij of zij assistentie nodig heeft.

Meer info over het PAB vind je terug in de rubriek ‘Geld – zorgbudgetten’.

Contacteer Wegwijzer

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven