tegemoetkomingen vanuit de ziekteverzekering

Hulp van derden

Als je een ziekte- of invaliditeitsuitkering krijgt, maak je eventueel ook aanspraak op de tegemoetkoming voor ‘hulp van derden’. Dit is een tegemoetkoming voor zwaar zorgbehoevenden die thuis wonen maar hulp van anderen nodig hebben in het dagelijks leven. Meer informatie vind je bij het RIZIV of bij de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds.

Verhoogde tegemoetkoming

Met een verhoogde tegemoetkoming betaal je minder remgeld voor uitgaven binnen de gezondheidszorg, zoals een dokters- of tandartsbezoek. Je ziekenfonds keert je automatisch de verhoogde tegemoetkoming toe indien je voldoet aan verschillende voorwaarden. In andere gevallen moet je eerst een aanvraag doen en gebeurt de toekenning pas na een inkomensonderzoek.

Maximumfactuur (MAF)

De maximumfactuur zorgt ervoor dat je per jaar niet meer dan een maximum aan remgeld moet betalen voor geneeskundige tegemoetkomingen. Dit maximumbedrag is afhankelijk van je gezinsinkomen. Zodra je een bepaalde grens overschrijdt moet je geen remgeld meer betalen. Indien je te veel remgeld betaald, wordt dit automatisch terugbetaald via je ziekenfonds.

Specifieke tegemoetkomingen

Er bestaan ook specifieke tegemoetkomingen: terugbetaling psycholoog, tegemoetkoming bij incontinentie, tegemoetkoming voor PVS-patiënten of mensen met het syndroom van Sjörgen …

Statuut langdurig ziek

Als je handicap voor hoge gezondheidskosten zorgt, kan je het statuut van chronisch zieke krijgen. Met dit statuut zal je persoonlijk aandeel in de gezondheidskosten lager zijn. Het statuut van chronisch zieke wordt normaal automatisch toegekend. Ontvang je dit niet en denk je hier toch recht op te hebben? Vraag ernaar bij een loketmedewerker van je ziekenfonds.

Hoe vraag je deze extra tegemoetkomingen aan?

De tegemoetkomingen vanuit de ziekteverzekering zijn zeer uiteenlopend. De voorwaarden verschillen per tegemoetkoming. Neem contact op met je ziekenfonds voor meer info.

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven