ondersteuning bij werk

Hoe ondersteunt VDAB?

Je kan bij de VDAB allerlei tewerkstellingsondersteunende maatregelen aanvragen. De maatregelen kunnen zowel op de werkvloer als bij je zoektocht naar werk worden ingezet. Ze gelden zowel in de privésector, in de provincies, gemeenten en OCMW’s, binnen de onderwijssector, voor interim-arbeid als voor zelfstandigen. ​​

Voordelen voor jou als werknemer

  • Bijstand van een tolk voor doven of slechthorenden.
  • Tegemoetkoming in de kosten van arbeidsgereedschap, – kleding en arbeidpostaanpassingen.
  • Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten van en naar het werk of de opleiding.
  • Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op een gratis lijnabonnement van VDAB.

Hulp bij het solliciteren

Ervaar je problemen bij het solliciteren? Of weet je niet goed wat je sterke kanten zijn en voor welk werk je in aanmerking komt? Dan kan je bij de VDAB terecht bij een bemiddelaar van het GTB (Gespecialiseerd Team Bemiddeling). Zij helpen mensen met een beperking of gezondheidsprobleem met hun zoektocht naar geschikt en passend werk.

Voordelen voor je werkgever

Ben je een werknemer, werkzoekende of schoolverlater met een arbeidsbeperking? Dan kan je werkgever of jijzelf als zelfstandige het statuut  ‘individueel maatwerk’ aanvragen. Individueel maatwerk biedt financiële ondersteuning aan werkgevers en zelfstandigen bij de tewerkstelling van personen met een erkende arbeidsbeperking. De ondersteuning bestaat uit een loonpremie of een loon- en begeleidingspremie. De loonpremie komt tegemoet aan de eventuele bijkomende kosten of lagere productiviteit als gevolg van je arbeidsbeperking. De begeleidingspremie is een forfaitaire vergoeding die varieert op basis van je begeleidingsnood.

De behoefte aan individueel maatwerk vraag je aan bij de VDAB.

Werken in een aangepaste omgeving

Betaalde job

Soms kan je omwille van je handicap niet terecht in het gewone arbeidscircuit. In dat geval kan je misschien wel werken in een maatwerkbedrijf (de vroegere beschutte of sociale werkplaatsen). Om toegang te krijgen tot zo’n werkplaats moet je arbeidshandicap erkend zijn door VDAB.

Niet betaalde job

Of misschien is het echt niet haalbaar om een betaalde job uit te voeren? Ga aan de slag als vrijwilliger.

Begeleid werken kan ook een optie zijn. Onder begeleiding van een jobcoach kan je deeltijds, zonder verloning of arbeidscontract, in een sociale voorziening of een culturele organisatie, bij een particulier of in een bedrijf aan de slag. Begeleid werken kan betaald worden met je persoonsvolgend budget (PVB), maar ook via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

Gelijkaardig zijn ook de arbeidsmatige activiteiten. Je voert onder begeleiding eenvoudige taken uit in een bedrijf in de sociale economie, zoals een kringloopwinkel, zorgboerderij of groendienst. Je werkgever biedt jou op deze manier zinvolle dagbesteding in een duidelijke structuur. Je wordt niet betaald voor je activiteiten. Arbeidsmatige activiteiten zijn niet combineerbaar met begeleid werken.

Hoe aanvragen?

Wil je het recht op tewerkstellingsondersteunende maatregelen aanvragen?

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven