belastingvoordelen bij gebruik van je auto

Om welke belastingvoordelen gaat het?

 • Een verminderd btw-tarief van 6% bij aankoop van een auto en teruggave van het alsnog betaalde btw-bedrag.
 • Een verminderd btw-tarief van 6% voor de aankoop van onderdelen, toebehoren en uitrustingsstukken voor autoaanpassingen, onderhouds- en herstellingswerken.
 • Vrijstelling van de belasting op de inverkeerstelling.
 • Vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Je bent:

 • volledig blind
 • blijvend invalide aan je benen (50% of meer)
 • volledig verlamd aan de armen of je beide armen werden geamputeerd.

Bijkomende voorwaarde is dat je het voertuig alleen als persoonlijk vervoermiddel gebruikt. De fiscale voordelen gelden bovendien maar voor één enkel voertuig per persoon.

Hoe kan je een aanvraag indienen?

Je vraagt de vrijstelling éénmaal aan met het aanvraagformulier.

 • Heb je het specifiek attest BTW voertuigen al ontvangen? Dan voeg je dit bij je aanvraagformulier aan de Vlaamse Belastingsdienst (voordeel verkeersbelasting) en de FOD Financiën (voordeel BTW).
 • Heb je nog geen attest BTW voertuigen ontvangen? Ga na of je recht hebt op het attest en vraag het aan via het digitale loket My Handicap.

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

 • Leuke activiteiten en uitstappen
 • Gratis advies en informatie
 • Interessante voordeeltarieven