ondersteuning bij werk

Je kan bij de VDAB allerlei tewerkstellingsondersteunende maatregelen aanvragen. De maatregelen kunnen zowel op de werkvloer als bij je zoektocht naar werk worden ingezet. Ze gelden zowel in de privésector, in de provincies, gemeenten en OCMW’s, binnen de onderwijssector, voor interim-arbeid als voor zelfstandigen. ​​

Voordelen voor jou als werknemer

  • Bijstand van een tolk voor doven of slechthorenden.
  • Tegemoetkoming in de kosten van arbeidsgereedschap, – kleding en arbeidspostaanpassingen.
  • Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten van en naar het werk of de opleiding.

Hulp bij het solliciteren

Ervaar je problemen bij het solliciteren? Of weet je niet goed wat je sterke kanten zijn en voor welk werk je in aanmerking komt? Dan kan je bij de VDAB terecht bij een bemiddelaar van de GTB (Gespecialiseerd Team Bemiddeling). Zij helpen mensen met een beperking of gezondheidsprobleem om geschikt werk te vinden en te houden.

Voordelen voor je werkgever

Iemand met een arbeidshandicap in dienst nemen, heeft ook voordelen voor een werkgever. Zij komen in aanmerking voor de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). Je werkgever krijgt dan een premie van de VDAB. Hij of zij kan de VOP gebruiken om je bijvoorbeeld een meer flexibel uurrooster toe te kennen, om je meer tijd te gunnen om je takenpakket af te werken, om de extra tijd die je omwille van je beperking nodig hebt te compenseren …

Werken in een aangepaste omgeving

Betaalde job

Soms kan je omwille van je handicap niet terecht in het gewone arbeidscircuit. In dat geval kan je misschien wel werken in een maatwerkbedrijf (de vroegere beschutte of sociale werkplaatsen). Om toegang te krijgen tot zo’n werkplaats, moet je arbeidshandicap erkend zijn door de VDAB.

Niet betaalde job

Misschien is het niet haalbaar om een betaalde job uit te voeren.

Je kan dan misschien aan de slag als vrijwilliger.

Misschien is begeleid werken een optie. Onder begeleiding van een jobcoach kan je deeltijds, zonder verloning of arbeidscontract, in een sociale voorziening of een culturele organisatie, bij een particulier of in een bedrijf aan de slag. Begeleid werken kan betaald worden met je persoonsvolgend budget (PVB), maar ook via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

Gelijkaardig zijn ook de arbeidsmatige activiteiten. Je doet dan vrijwillig, onbetaald werk en hebt daarmee een zinvolle dagbesteding waar structuur wordt aangeboden. Arbeidsmatige activiteiten zijn niet combineerbaar met begeleid werken.

Hoe aanvragen?

Wil je het recht op tewerkstellingsondersteunende maatregelen aanvragen? Stap dan best naar een VDAB-Werkwinkel in je eigen buurt. Of regel je aanvraag hier online.

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven