niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (nrth)

Welke hulp kan je krijgen met je persoonsvolgend budget (PVB)?

Vergunde zorgaanbieders 

Je ka kiezen om beroep te doen op een vergunde zorgaanbieder. Een vergunde zorgaanbieder is een voorziening die door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap wordt erkend.

  • Dagondersteuning

Bij dagondersteuning krijg je overdag opvang en begeleiding. Je kan bijvoorbeeld meegaan op groepsuitstap, deelnemen aan de atelierwerking van een dagcentrum, groepsgesprekken en vormingen volgen rond zelfredzaamheid of sociale vaardigheidstraining…

Dagondersteuning wordt onder andere geboden door voorzieningen, ouderinitiatieven en groenezorginitiatieven die geregistreerd zijn bij het VAPH.

  • Woonondersteuning

Woonondersteuning gaat over begeleiding en ondersteuning bij het wonen. De hulp is beschikbaar voor personen die in een voorziening overnachten,  personen die in kleine groep samenwonen en samen worden ondersteund en voor personen die niet samenwonen, maar waarvoor een begeleider gelijktijdig instaat voor de ondersteuning van meerdere personen.

Woonondersteuning wordt geboden door voorzieningen en ouderinitiatieven.

  • Individuele ondersteuning

Je kan binnen een voorziening op verschillende manieren individuele ondersteuning krijgen.

Optie 1: individuele praktische hulp 

Je krijgt een aantal uur per week een-op-eenbegeleiding bij algemene dagelijkse activiteiten van het leven, zoals wassen, eten bereiden, aankleden, voorwerpen oprapen of aanreiken.

Optie 2: Psychosociale begeleiding

Je krijgt een-op-eenbegeleiding om je te ondersteunen bij de organisatie van je dagelijks leven.

Optie 3: Globale individuele ondersteuning

Je krijgt zowel psychosociale begeleiding als praktische hulp bij verschillende levensdomeinen. Het kan gaan om stimulatie, coaching, training of assistentie bij activiteiten.

Een voorbeeld: je krijgt fysieke hulp bij het bereiden van je maaltijden, maar je wordt ook begeleid tijdens de voorbereidende stappen die je daarvoor moet ondernemen: planning opmaken, winkelen, materiaal klaarleggen, voedsel snijden, ….

  • Begeleid werken 

Je kan er ook voor kiezen om een of enkele dagen begeleid te werken bij een vzw, winkel of bedrijf. Het werk dat je uitvoert, is aangepast aan je mogelijkheden en interesses. Je wordt begeleid door iemand van buiten je werkplek. Hiervoor krijg je geen verloning.

  • Oproepbare permanentie

Bij oproepbare permanentie roep je begeleiding enkel op als daar nood aan is. De begeleiding is niet standaard aanwezig, maar is wel beschikbaar om snel ondersteuning te bieden.

Een assistent aanwerven

Als je nood hebt aan intensieve begeleiding en zorg, kan je met je PVB een persoonlijke assistent aanwerven. Je neemt dan iemand (of meerdere mensen) in dienst die voor je zorgen en je begeleiden doorheen je dagdagelijkse activiteiten. Een assistent kan je ondersteunen bij verplaatsingen, helpen bij je persoonlijke hygiëne, boodschappen doen …

Een vrijwilliger inschakelen 

Met jouw PVB (persoonsvolgend budget) kan je ook vrijwilligers inschakelen om je verder te helpen. Dit kan een mantelzorger zijn, iemand van het gezin of jouw familie, een buurman- of vrouw, vrienden… Je kan zelf afspreken welke taken de vrijwilliger opneemt. Om alles correct te laten verlopen en praktisch te regelen, spreek je een vrijwilligersorganisatie aan (bv. Dito). Een medewerker helpt je doorheen het ganse proces van registratie en uitbetaling van de vrijwilliger.

Diensten (openbaar vervoer, dienstencheques…) 

Met jouw PVB (persoonsvolgend budget) kan je ook diensten betalen, zoals openbaar vervoer of dienstencheques. Als erkend persoon met een handicap én als ouder van een jongere met een handicap (tot 25 jaar) heb je recht op extra dienstencheques aan een verlaagd tarief (max. 2000 cheques per jaar aan het verminderd tarief van €9/cheque). Opgelet! Dienstencheques die aangekocht zijn met je PAB of PVB zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Bijstandsorganisatie 

Met je PVB kan je diensten van een Bijstandsorganisatie betalen. Bijstandsorganisaties zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een PVB (persoonsvolgend budget) of PAB (persoonlijk assistentiebudget).

Hoe vraag je niet-rechtstreeks toegankelijke hulp aan?

Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH) kan je uitsluitend aanvragen met een persoonsvolgend budget (PVB). Meer info over het PVB vind je in de rubriek ’Geld – zorgbudgetten’.

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven