niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (nrth)

Welke hulp kan je krijgen?

Dagondersteuning

Bij dagondersteuning krijg je overdag opvang en begeleiding. Je kan bijvoorbeeld meegaan op groepsuitstap, deelnemen aan de atelierwerking van een dagcentrum, groepsgesprekken en vormingen volgen rond zelfredzaamheid of sociale vaardigheidstraining…

Woonondersteuning

Woonondersteuning biedt je begeleiding en ondersteuning bij het wonen. De woonsituatie waarin je je bevindt, kan variëren. De hulp is zowel beschikbaar voor personen die in een voorziening overnachten,  personen die in kleine groep samenwonen en samen worden ondersteund en personen die niet samenwonen, maar waarvoor een begeleider gelijktijdig instaat voor de ondersteuning van meerdere personen.

Individuele ondersteuning

Je kan op verschillende manieren individuele ondersteuning krijgen.

Individuele praktische hulp

Je krijgt een aantal uur per week een-op-eenbegeleiding bij algemene dagelijkse activiteiten van het leven, zoals wassen, eten bereiden, aankleden, voorwerpen oprapen of aanreiken.

Psychosociale begeleiding

Je krijgt een-op-eenbegeleiding om je te ondersteunen bij de organisatie van je dagelijks leven.

Globale individuele ondersteuning

Je krijgt zowel psychosociale begeleiding als praktische hulp bij verschillende levensdomeinen. Het kan gaan om stimulatie, coaching, training of assistentie bij activiteiten.

Een voorbeeld: je krijgt fysieke hulp bij het bereiden van je maaltijden, maar je wordt ook begeleid tijdens de voorbereidende stappen die je daarvoor moet ondernemen: planning opmaken, winkelen, materiaal klaarleggen, voedsel snijden, …. Je kan ook een persoonlijke begeleider inschakelen bij begeleide groepsuitstappen.

Oproepbare permanentie

Bij oproepbare permanentie roep je begeleiding enkel op als daar nood aan is. De begeleiding is niet standaard aanwezig, maar is wel beschikbaar om snel ondersteuning te bieden.

Een assistent aanwerven

Als je nood hebt aan intensieve begeleiding en zorg, kan je met je PVB een persoonlijke assistent aanwerven. Je neemt dan iemand (of meerdere mensen) in dienst die voor je zorgen en je begeleiden doorheen je dagdagelijkse activiteiten. Een assistent kan je ondersteunen bij verplaatsingen, helpen bij je persoonlijke hygiëne, boodschappen doen …

Hoe vraag je deze hulp aan?

Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH) kan je uitsluitend aanvragen met een persoonsvolgend budget (PVB). Je kan deze hulp aanvragen bij een vergunde NRTH-aanbieder. Hier vind je een overzicht van alle zorgaanbieders en hier kan je ondersteuning op maat en in je buurt terugvinden.

Word lid!

Wat is jouw voordeel als lid van Dito?

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven
Collage 02
Collage 01