iedereen digitaal mee met e-inclusie

De versnelde golf van digitalisering is niet voor iedereen een haalbare kaart. Lokale besturen moeten ervoor zorgen dat de dienstverlening van het lokaal bestuur en OCMW bereikbaar blijft voor iedereen en niet alleen via digitale weg. Bijzondere aandacht voor personen met een beperking is hier nodig. De overheid investeert in heel wat mooie projecten maar deze focussen vooral op ouderen, werklozen en mensen in armoede. Ook de personen met een beperking zijn hier soms extra kwetsbaar. Niet alle personen met een beperking bezitten voldoende digitale vaardigheden. Deze groep mag niet vergeten worden en heeft tevens recht op een goede dienstverlening.

  • Zorg ervoor dat initiatieven zoals digimaten, digihelpers waarbij vrijwilligers kwetsbare doelgroepen helpen bij digitalisering ook open staan voor de personen met een beperking en hun specifieke noden.
  • Zorg hierbij voor toegankelijk taalgebruik, voldoende herhaling, 1 op 1 begeleiding.
  • Zorg ook dat de personen met een handicap weten dat de projecten inclusief zijn.
  • Zorg voor toegankelijke communicatie over deze e-inclusie projecten.
  • Geef het goede voorbeeld en zorg voor een toegankelijke website en toegankelijke apps.Zorg voor een bemande helpdesk aan de onthaalbalie om mensen te helpen een afspraak te maken. Leer hen hoe ze het zelf kunnen door het samen te doen.

Als we evolueren naar steeds meer digitalisering in de dienstverlening en werken op afspraak komt er ruimte vrij. Lokale besturen zouden een deel hiervan moeten investeren in kwaliteitsvolle dienstverlening voor kwetsbaren. Ambtenaren krijgen ruimte om nabij de burger te komen bijvoorbeeld door zitdagen in buurtcentra, lokale dienstencentra, woonzorgcentra of zelfs huisbezoeken als dit de meest haalbare optie is voor de meest kwetsbare burgers.

Onze andere speerpunten

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven