drempelvrije en toegankelijke stemlokalen

Personen met een beperking moeten de kans krijgen om hun stem uit te brengen. Om dit mogelijk te maken, vragen we aan lokale besturen om hierbij aandacht te hebben voor toegankelijke verkiezingen.

 • Zorg voor toegankelijkheid van de stembureaus. Ze moeten bereikbaar en betreedbaar zijn voor elke persoon.
 • Zorg voor een toegankelijke ingang. Een drempel tot 2 cm kan, maar een drempelvrije ingang is beter. Een oprijplaat of een hellend vlak kan hier een oplossing bieden bij kleine hoogteverschillen.
 • Zorg dat toegangsdeuren breed genoeg zijn (min 85cm) en makkelijk bediend kunnen worden.
 • Zorg dat glazen deuren voorzien zijn van een contrasterende strook op ooghoogte, heuphoogte en vloerniveau.
 • Zorg voor zo weinig mogelijk losliggende of losstaande obstakels bv deurmat, kapstok, paraplubak, bloembakken…
 • Zorg voor voldoende voorbehouden parkeerplaatsen dicht bij het stemlokaal.
 • Zorg voor een kiss & ride strook aan de ingang van het stemlokaal. Zo verklein je de wandelafstand voor wie moeilijk stapt.
 • Zorg voor een toegankelijke weg van en naar de stembureaus.
 • Zorg voor een goede bewegwijzering naar de verschillende stemlokalen. Gebruik hierbij toegankelijke taal en universele pictogrammen.
 • Zorg voor minimaal 1 aangepast stemhokje dat vlot toegankelijk is met een rolwagen. Zorg ervoor dat dit stemhokje duidelijk aangeduid is met een pictogram. Zorg voor een voldoende laag gordijn zodat discretie voor wie zittend stemt verzekerd is.
 • Zorg dat rolwagengebruikers zittend kunnen stemmen.
 • Zorg dat er in ieder stembureau een vergrootglas aanwezig is als hulpmiddel voor slechtzienden zodat ook zij hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen.
 • Zorg voor neutrale ondersteuning voor wie hulp nodig heeft bij het uitbrengen van zijn stem. De persoon met een handicap moet kunnen kiezen wie hem bijstaat.
 • Geef bij digitaal stemmen een duidelijke uitleg rond hoe dit dient te gebeuren en dit niet enkel in bureaus waar er een eerste keer digitaal gestemd zal worden. Ook in bureaus waar er al vaker digitaal gestemd werd zullen mensen hier hulp bij nodig hebben.
 • Zorg dat de leden van de stembureaus weten hoe ze personen met een handicap kunnen bijstaan op een klantvriendelijke manier.
 • Zorg voor aangepast vervoer op de verkiezingsdag en kondig dit ruim op voorhand aan. Zo kunnen personen met een handicap die hier nood aan hebben dit tijdig aanvragen.

Onze andere speerpunten

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

 • Leuke activiteiten en uitstappen
 • Gratis advies en informatie
 • Interessante voordeeltarieven