zorg voor toegankelijk openbaar vervoer

  • Zorg voor een voldoende groot aanbod. Zorg dat iedereen zich vlot kan verplaatsen over het hele grondgebied. Maak hierbij ook de nodige afspraken met buurgemeenten. Mobiliteit stopt niet aan de gemeentegrenzen. Hier spelen de vervoersregioraden een belangrijke rol. Deze bekijken het grotere mobiliteitsplan.
  • Zorg dat alle openbare plaatsen en centra vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Personen met een beperking moeten even vlot naar de winkel, het stadhuis, openbare diensten, het cultureel centrum… kunnen gaan dan iedere andere burger.
  • Zorg voor toegankelijke bushaltes. Via het “Masterplan toegankelijke haltes” van Vlaanderen zijn er subsidies mogelijk. Per halte die toegankelijk gemaakt of heraangelegd wordt, is er een tussenkomst van 5000 euro mogelijk. Gebruik bij de aanleg van bushaltes de bushaltegids van De Lijn. Volg de richtlijnen die hierin duidelijk worden omschreven.
  • Zorg waar nodig voor alternatieven op maat. Deze mogen echter geen definitief antwoord zijn op een ontoegankelijk openbaar vervoer. Prioritair moet het openbaar vervoer toegankelijk worden gemaakt. Enkel waar dit echt niet kan, dient vervoer op maat een noodoplossing te bieden. Deze noodoplossingen zijn de uitzondering en moeten op termijn overbodig worden. We blijven streven naar een volledig toegankelijk openbaar vervoer zodat personen met een beperking evenveel bewegingsvrijheid krijgen als personen zonder beperking.
  • Zorg voor vlot bereikbare en toegankelijke hoppinpunten. Dito maakte enkele sensibiliserende filmpjes over toegankelijkheid van hoppinpunten.

Onze andere speerpunten

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven