onze geschiedenis

Het prille begin

In februari 1922 werd in Gent de Socialistische Bond der Verminkten van Arbeid en Vrede NFVAV opgericht, een organisatie die de belangen van personen met een handicap verdedigde. De tijd was goed gekozen. De wereld herstelde zich van de eerste wereldoorlog met een groot aantal verminkte veteranen en er was veel sociale onrust. De levensomstandigheden waren erbarmelijk en via de opkomende syndicale organisaties kwam de arbeidersklasse op voor haar rechten. Ze kende historische successen, maar financiële problemen nekten de werking.

De NFVAV zocht steun bij aanverwante, socialistische verenigingen. Dit resulteerde in een samenwerking met de Socialistische Mutualiteiten. In 1972 werd de samenwerking concreet door de oprichting van de Nationale Federatie voor Gehandicaptenzorg (NFGZ). In 1976 wordt dit dan uiteindelijk de Vlaamse Federatie voor Gehandicaptenzorg. VFGZ is geboren. In 1982 wordt dit VFG, de Vlaamse Federatie Gehandicapten.

Vanuit deze historische invalshoek heeft onze organisatie steeds een bijzondere aandacht gehad voor de meest kwetsbare personen met een beperking. Onze organisatie wil alle personen met een beperking versterken en meenemen in het verhaal van participatie in onze maatschappij. Iedereen telt mee, dat is ons uitgangspunt.

VFG door de jaren heen

VFG werd een sterke socio-culturele vereniging met een ruim vrije tijdsaanbod.  Lokaal, in elke provincie, zetten we in op kwalitatieve ontspanningsactiviteiten voor onze leden. Deze worden begeleid door vrijwilligers, dé kracht van onze organisatie.

Daarnaast groeiden we uit tot een sterke belangenbehartiger die zijn plaats verdiende aan de belangrijkste overlegtafels met het beleid. We streden doorheen de jaren voor (hogere) tegemoetkomingen, toegankelijkheid en zoveel meer. We zaten bijvoorbeeld mee aan tafel bij de start van het PVF-verhaal en streden voor een correcter systeem van IVT en IT. Maar er blijft, jammer genoeg, nog ontzettend veel werk op de plank liggen.

Ook vestigden we de afgelopen jaren aandacht op aangepaste mobiliteit. Via een aantal straffe mediacampagnes streden we voor het toegankelijk maken van bus- en treinverkeer en ook dit jaar was er een campagne over de Hoppinpunten.

Tot slot bouwden we ook onze informatieve dienstverlening verder uit. Zo werkten we al aan de leesbaarheid van de regels rond de Persoonsvolgende Budgetten en is er via de Wegwijzer een laagdrempelig infopunt gekomen voor alle vragen van personen met een beperking. De aandacht voor de meest kwetsbaren blijft hoog op de agenda staan.

Beeldvorming

Last but not least wordt er blijvend gewerkt aan positieve beeldvorming van handicap. Hoe communiceren we over én met personen met een beperking? En hoe krijgen we de maatschappij mee in dit verhaal? In 2005 besloten we vanuit die optiek om de term ‘gehandicapten’ niet meer te gebruiken. Het hoorde niet meer bij de tijdsgeest. De naam Vlaamse Federatie voor Gehandicaptenzorg werd dan ook geschrapt. Het letterwoord VFG werd echter wel behouden aangezien dit zo gekend was bij onze achterban. We spraken sindsdien van VFG, vereniging voor personen met een handicap.

Het bestuur houdt binnen dit thema de vinger aan de pols. Zo werd er een onlangs nog een debat gevoerd rond het gebruik van ‘personen met een handicap’ versus ‘personen met een beperking’. Een neerslag daarvan werd gepubliceerd in Dialoog.

In oktober 2021 zetten we verder in op het thema beeldvorming tijdens onze tweejaarlijkse studiedag voor beleidsmakers en professionelen. Deze dag is gericht op bedrijven en organisaties die willen inzetten op inclusieve en positieve communicatie over personen met een beperking.

De toekomst = Dito

Ons werk is nog niet gedaan. En sinds 1 januari 2022 doen we dit alles in een nieuw jasje. Waar we in het verleden meer focus legden op er zijn ‘voor’ mensen met een handicap, zijn we nu een organisatie die ‘met’ mensen met een handicap werkt aan een samenleving waarin iedereen kan participeren. Een samenleving waarin iedereen gelijk is. En van daaruit komt de naam ‘Dito’, van ‘idem dito’. Het moest een krachtige naam zijn die vlot uit te spreken is en een frisse wind brengt binnen onze organisatie.

Dito zet daarbij in op 3 belangrijke pijlers. Dito versterkt mensen met een handicap en hun netwerk, Dito verandert de samenleving en Dito verbindt mensen met en zonder handicap. Deze 3 pijlers zie je terugkomen in ons aanbod en de thema’s waarop we inzetten. De keuze van de baseline ligt dan ook voor de hand: Versterkt. Verandert. Verbindt.

Samen gaan we voor een Dito-samenleving!

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven