bestuur

Ingrid De Wit

Ingrid De Wit - voorzitter

Mensen met een beperking hebben het recht om mee te doen in de samenleving en op een gelijke behandeling. Met hart en ziel zet ik mij in zodat iedereen gelijke kansen krijgt inzake wonen, werk, vrije tijd en openbaar vervoer. Om producten en diensten bruikbaar te laten worden voor iedereen. Kortom, voor een inclusieve samenleving. Dito is een vereniging die alle kwaliteiten- en gedreven mensen in huis heeft om het verschil te maken, in kwaliteit van leven voor personen met een beperking en hun omgeving. Ik vind het dan ook hartverwarmend en ik ben trots om deel uit te mogen maken van Dito. Samen sterk in mensenwerk!

bestuur

Patrick Resseler - penningmeester

Door mijn tewerkstelling bij Solidaris kom ik regelmatig in contact met verenigingen die zich inzetten voor bepaalde doelgroepen in onze maatschappij. Toen in 1994 door de pensionering van de toenmalige penningmeester de functie van de penningmeester vrijkwam voelde ik mij aangesproken om deze functie op te nemen. Ondertussen voer ik al bijna 30 jaar dit mandaat uit.

Tom Bosman

Tom Bosman - secretaris

Ik ben afkomstig uit Opwijk (Vlaams-Brabant) en werk als directeur Leden(relaties) bij het ziekenfonds Solidaris Oost-Vlaanderen. Ik ben lokaal actief bij sociale en duurzame projecten zoals Dierenvoedselbank Opwijk, Repair Café Opwijk en gereedschapsbibliotheek De Werkbank. Verder was ik 6 jaar lid van de lokale welzijnsraad en de subwerkgroep inclusie. Hierin namen we concrete initiatieven om de gemeente inclusiever te maken. Vorig jaar zetelde ik in het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het OCMW in mijn gemeente. Mijn motivatie om deel uit te maken van het bestuursorgaan van Dito haal ik uit mijn overtuiging dat er voor mensen met een handicap nog te veel ongelijkheid heerst. Belangenbehartiging blijft nodig. Dito heeft daar een belangrijke rol die ik graag mee wil vormgeven, ondersteunen en uitdragen.

Carla Verbruggen

Carla Verbruggen - bestuurder

Vanuit professioneel oogpunt als diensthoofd van de zorgkas van Solidaris Limburg  krijg ik dagelijks te maken met mensen met een zorg- of ondersteuningsnood. Hun belangen mee behartigen zonder hen te willen betuttelen, is een constante in mijn werksfeer. Daarnaast ben ik ook in mijn privéleven extra alert voor diverse doelgroepen met een zorgnood en probeer ik te helpen waar ik kan. Proactief handelen en infosessies geven, vind ik een belangrijke meerwaarde in de werking bij Dito.

Jeannine Puype

Jeannine Puype - bestuurder

De organisatie waarvoor ik werkte, zat in hetzelfde kantoor als Bond Moyson (nu Solidaris). We deelden de wachtzaal.  Zo kwam ik in contact met mensen met een beperking.  Ik zag bij die personen de nood om geholpen te worden op zowel administratief als persoonlijk vlak.  Ik leerde zo ook de voorzitter van het toenmalige VFG kennen, ben zelf lid geworden en stak een handje toe tijdens activiteiten. In 2004 is het Gehandicapten Adviesorgaan (G.A.R.) van de grond gekomen in Blankenberge. Na enkele jaren werd ik er zelf voorzitter. Met een groep vrijwilligers zijn we begonnen om mensen samen te brengen voor een maandelijkse activiteit, zowel vormend als ontspannend. Ook om iets te eten aan een sociaal tarief, want daar was behoefte aan. Ik ben blij dat de naam VFG veranderd is in Dito en dat  het woord gehandicapten is weggelaten. Bij Dito-activiteiten is er immers geen beperking. We brengen iedereen samen en iedereen moet zich gelijk voelen. Hopelijk kan ik dit nog jaren verder doen want er is nog veel werk aan de winkel.

Vicky Bastiaenssen Stakeholder
Vicky Bastiaenssen Stakeholder

Vicky Bastiaenssen - stakeholder

Als directeur Preventie en Welzijn bij Solidaris Antwerpen, vertegenwoordig ik vanuit mijn functie Solidaris als stakeholder in het Dito-bestuur en volg ik samen met andere collega’s de samenwerking tussen Dito en Solidaris op. Naast mijn professionele affiniteit met de doelgroep en de activiteiten van Dito, meen ik ook vanuit mijn persoonlijke leefwereld een meerwaarde te kunnen bieden. Mijn moeder heeft reeds meer dan 30 jaar multiple sclerose en verblijft reeds meerdere jaren in een voorziening voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel. Als mantelzorger voor een persoon met een handicap kan ik ook vanuit die hoek mijn bestuursmandaat invullen.

Overige bestuursleden

  • Laurent Van Royen
  • Wim Auwerx
  • Jenny Desaegher
  • Sofie Meerschaut (uittredend bestuurder)

Waarnemend lid

  • Yves Verschaeren (zakelijke verantwoordelijke Dito)
  • Sophie Beyers (algemeen verantwoordelijke Dito)

Dagelijks Bestuur

Vanuit het Bestuur worden de voorzitter (Ingrid De Wit) en de penningmeester (Patrick Resseler) afgevaardigd voor het Dagelijks Bestuur. Hierin zetelen ook de algemeen verantwoordelijke (Sophie Beyers) en de zakelijk verantwoordelijke (Yves Verschaeren).

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven