algemene voorwaarden - activiteiten

betalen

Zonder voorschot

Dito vzw werkt niet met voorschotten wanneer het bedrag dat je moet betalen lager is dan 50 euro. Je betaalt dan meteen het volledige bedrag. Op het moment dat we jouw betaling volledig ontvangen hebben, ben je definitief ingeschreven.

Met voorschot

Soms vragen we voor activiteiten die duurder zijn dan 50 euro een voorschot. Dit is ongeveer 25% van het totaalbedrag. Hiervoor krijg je een voorschotfactuur. In dat geval ben je ingeschreven op het moment dat we jouw voorschot ontvangen hebben.Wij bezorgen jou daarna een factuur om de rest van het bedrag te betalen. Je kan enkel deelnemen als wij het volledige bedrag, dus ook alle voorschotten en het saldo, voor de start van de activiteit ontvangen hebben.

In schijven betalen

Je kan vragen om in schijven te betalen. Dito vzw beslist autonoom of dit toegestaan wordt. In dat geval betaal je het voorschot en daarna de rest van het bedrag in schijven. Indien er geen voorschot is, betaal je enkel de afgesproken schijven. Als je een schijf niet betaalt, tellen we die samen met de volgende. Je kan enkel deelnemen als het volledige bedrag voor het begin van de activiteit betaald is. Dit betekent: alle voorschotten, alle schijven in geval van gespreid betalen en het saldo.

Hoe kan je inschrijven?

Je kan online inschrijven via onze webshop inschrijvingensociocultureel.be. Daar kan je onmiddellijk online betalen, of kiezen om met een overschrijving betalen. Je kan ook inschrijven via één van onze secretariaten. Dan betaal je steeds met een overschrijving.

 •  Betaal je online? Dan betaal je minstens direct een voorschot. Voor sommige activiteiten kan je meteen het volledige bedrag betalen. Je kan tot twee weken na je online aankoop nog beslissen toch niet deel te nemen. Hiervoor rekenen wij geen kosten aan. We storten dan het bedrag dat je al betaalde terug op dezelfde rekening waarmee je ons betaalde (zie tabel).
 • Betaal je met een overschrijving? Je kan kiezen om een voorschotfactuur te betalen en nadien het saldo. Je kan ook vragen om het totaalbedrag met één factuur te betalen.

annuleren

Dito vzw annuleert

Het kan gebeuren dat Dito vzw zelf beslist om het programma van een activiteit te wijzigen, of om een activiteit niet te laten doorgaan. Wij betalen jou dan volledig terug, of bieden een alternatief aan.Dito vzw kan enkel annuleren in geval van overmacht, of wanneer er te weinig deelnemers zijn om de activiteit te laten doorgaan. Voorbeelden van overmacht zijn: Corona, een natuurramp, terreur of terreurdreiging en dergelijke.

Jij annuleert

Wanneer jij beslist om toch niet deel te nemen, laat je ons dit zo snel mogelijk weten. We houden rekening met:

A. Je motivatie:

 • met een grondige motivatie (en attest),
 • of zonder grondige motivatie.

In de tabel onderaan kan je nalezen hoeveel we jou in beide gevallen terugbetalen.

B. Het moment waarop je ons laat weten dan je niet wenst deel te nemen.

 • Minder dan zeven dagen voor de activiteit
 • Meer dan zeven dagen voor de activiteit.

C. De duur van een activiteit.

 • Activiteiten van meer dan één dag.
 • Activiteiten die één dag duren.

In de tabel onderaan kan je nalezen hoeveel we jou in beide gevallen terugbetalen.

Wat betekent dit precies?

A. Jouw motivatie

 • Annulatie met motivatie

Wanneer je een grondige reden hebt om te annuleren, vragen we jou om dit te bewijzen met een attest. Er zijn twee situaties waarbij dit kan:

 • Ziekte of ongeval. Dit bewijst je met een medisch attest, dat getekend is door een arts. Dit kan als jij ziek bent, maar ook wanneer een directe verwant ziek is.
 • Een overlijden van een directe verwant. Hiervoor bezorg je ons een overlijdensbericht.

Directe verwanten zijn: ouders en grootouders, kinderen, broers en zussen.

 • Annulatie zonder motivatie

Je kan ook annuleren zonder motivatie. In dit geval rekenen we jou wel kosten aan.

B. Het moment waarop je annuleert

 • Meer dan zeven kalenderdagen op voorhand: we betalen jou meer terug.
 • Minder dan zeven dagen voor de activiteit, je krijgt minder terug.

C. De duur van de activiteit

 • Activiteiten die langer dan één dag duren.

Voor activiteit die langer dan één dag duren, hebben we aparte voorwaarden. Je vindt die altijd terug bij de aankondiging van de activiteit. Je kan die ook opvragen op een secretariaat van Dito vzw.

 • Activiteiten minder dan één dag duren.

zie tabel.

Kosten en terugbetaling: overzicht

klachten

Je kan bij Dito vzw terecht met jouw klachten. Ga daarbij stap voor stap tewerk.

 • Probeer over klachten zo snel mogelijk te praten en zoveel mogelijk ter plaatse op te lossen.
 • Wanneer dit niet lukt, neem je contact op met de verantwoordelijke uit je regio. De adressen vind je onderaan.
 • Wanneer ook dit geen goed resultaat geeft, stuur jouw klacht dan door naar info@ditovzw.be. Op dat moment start Dito vzw een bemiddeling
 • Wanneer het resultaat hiervan ook niet het gewenste resultaat oplevert, sturen wij je klacht door naar de voorzitter van het bestuur van Dito vzw. Het bestuur neemt dan een laatste beslissing.

Adressen

Download de algemene voorwaarden

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

 • Leuke activiteiten en uitstappen
 • Gratis advies en informatie
 • Interessante voordeeltarieven