ons vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid – Ontdekken

Ontdekken

We helpen in de zoektocht en zetten de juiste persoon op de juiste plaats.

 • We hebben een breed spectrum aan vrijwilligersprofielen.
 • We rekruteren nieuwe vrijwilligers via meerdere kanalen.
 • Via een kennismakingsgesprek gaan we na wat de competenties en wensen zijn van een nieuwe vrijwilliger en stemmen we de noden en verwachtingen op elkaar af.
 • Elk vrijwillig engagement wordt op maat besproken qua intensiteit, inhoud en duurtijd.
Vrijwilligersbeleid – Onthalen

Onthalen

We geven nieuwe vrijwilligers een goed en warm onthaal.

 • We informeren over de verplichte vrijwilligerswetgeving.
 • We ondertekenen samen met de vrijwilliger een onthaalmap.
 • Er is een vast kader om de onkosten van vrijwilligers te vergoeden.
 • Alle administratieve gegevens van vrijwilligers worden zorgvuldig bijgehouden.
Vrijwilligersbeleid – Ondersteunen

Ondersteunen

We nemen een motiverende en ondersteunende positie in naast de vrijwilliger.

 • We coachen onze vrijwilligers op maat.
 • Via een lidmaatschap blijf je als vrijwilliger op de hoogte van onze werking en activiteiten.
 • We organiseren op regelmatige tijdstippen (basis)vormingsactiviteiten voor vrijwilligers.
 • We lanceren jaarlijks enkele bedankingsinitiatieven om onze vrijwilligers in de bloemetjes te zetten.
 • We luisteren naar onze vrijwilligers en creëren inspraak- en participatiemomenten.
Vrijwilligersbeleid – Opvolgen

Opvolgen

We gaan op een correcte manier om met onze vrijwilligers.

 • Er is aandacht voor een veilig vrijwilligersklimaat.
 • We polsen jaarlijks naar de tevredenheid van ons vrijwilligers en sturen onze werking bij.
Vrijwilligersbeleid – Ophouden

Ophouden

We hebben aandacht voor het uitleiden van vrijwilligers.

 • We houden een evaluatie- en exitgesprek wanneer het vrijwilligersengagement stopt. 

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

 • Leuke activiteiten en uitstappen
 • Gratis advies en informatie
 • Interessante voordeeltarieven