ons vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid – Ontdekken

Ontdekken

We helpen in de zoektocht en zetten de juiste persoon op de juiste plaats.

 • We hebben een breed spectrum aan vrijwilligersprofielen.
 • We rekruteren nieuwe vrijwilligers via meerdere kanalen.
 • Via een kennismakingsgesprek gaan we na wat de competenties en wensen zijn van een nieuwe vrijwilliger en stemmen we de noden en verwachtingen op elkaar af.
 • Elk vrijwillig engagement wordt op maat besproken qua intensiteit, inhoud en duurtijd.
Vrijwilligersbeleid – Onthalen

Onthalen

We geven nieuwe vrijwilligers een goed en warm onthaal.

 • We informeren over de verplichte vrijwilligerswetgeving.
 • We ondertekenen samen met de vrijwilliger een onthaalmap.
 • Er is een vast kader om de onkosten van vrijwilligers te vergoeden.
 • Alle administratieve gegevens van vrijwilligers worden zorgvuldig bijgehouden.
Vrijwilligersbeleid – Ondersteunen

Ondersteunen

We nemen een motiverende en ondersteunende positie in naast de vrijwilliger.

 • We coachen onze vrijwilligers op maat.
 • Via een lidmaatschap blijf je als vrijwilliger op de hoogte van onze werking en activiteiten.
 • We organiseren op regelmatige tijdstippen (basis)vormingsactiviteiten voor vrijwilligers.
 • We lanceren jaarlijks enkele bedankingsinitiatieven om onze vrijwilligers in de bloemetjes te zetten.
 • We luisteren naar onze vrijwilligers en creëren inspraak- en participatiemomenten.
Vrijwilligersbeleid – Opvolgen

Opvolgen

We gaan op een correcte manier om met onze vrijwilligers.

 • Er is aandacht voor een veilig vrijwilligersklimaat.
 • We polsen jaarlijks naar de tevredenheid van ons vrijwilligers en sturen onze werking bij.
Vrijwilligersbeleid – Ophouden

Ophouden

We hebben aandacht voor het uitleiden van vrijwilligers.

 • We houden een evaluatie- en exitgesprek wanneer het vrijwilligersengagement stopt. 

Ben je verzekerd?

Je bent als Dito-vrijwilliger verzekerd wanneer je schade bij anderen veroorzaakt tijdens je vrijwilligerswerk. Er is wel een uitzondering: je bent zelf aansprakelijk als je een zware en/of opzettelijke fout maakt of wanneer je kleine fouten telkens opnieuw maakt, ook al kreeg je hiervoor verwittigingen.

Je bent ook verzekerd voor lichamelijke ongevallen tijdens de uitvoering van de taken en voor ongevallen op weg naar en van het vrijwilligerswerk.

Dito is verzekerd bij P&V Verzekeringen* met polisnummer: 36.930.070.

Je kan de voorwaarden van de verzekering hier bekijken of contacteer je administratieve zetel voor een papieren versie.

 

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

 • Leuke activiteiten en uitstappen
 • Gratis advies en informatie
 • Interessante voordeeltarieven