maak de samenleving toegankelijk

Datum van publicatie 2023-12-18
Regio actueel, laat je stem horen

Vanuit Dito maakten we een memorandum voor de Vlaamse en federale verkiezingen. Voor de lokale verkiezingen zal er ook één volgen. Met onze memoranda gaan we de komende maanden op tocht. Wij willen toekomstige beleidsvoerders aanzetten om onze eisen op te nemen in hun programma. Hoog tijd om de eisen vanuit Dito op tafel te leggen.

Mobiliteit voor iedereen

Het openbaar vervoer moet toegankelijk zijn voor iedereen!

 • Mensen met een handicap moeten zich evengoed autonoom kunnen verplaatsen als eender welke andere burger. We willen dat dit wettelijk wordt opgelegd.
 • Reizigersinformatie moet toegankelijk zijn en eenvoudig te begrijpen voor élke reiziger. Aankondigingen moeten auditief én visueel gebeuren.
 • De reservatie-app voor mensen met een mobiliteitsbeperking moet geïntegreerd worden in de bestaande NMBS-app.
 • De overheid moet garant staan voor een betaalbaar alternatief daar waar openbaar vervoer echt niet mogelijk is.
 • Er moet onderzocht worden hoe deelfietsen- en auto’s toegankelijk kunnen worden gemaakt voor mensen met een mobiliteitsbeperking.

Openbare toegankelijkheid

Het publiek domein moet toegankelijk zijn voor iedereen.

 • De naleving van de huidige toegankelijkheidswetgeving moet beter gecontroleerd worden.
 • Ook moet de wetgeving zelf worden uitgebreid. Deze wet moet toegepast worden binnen de cultuursector, horecagelegenheden en toerisme.
 • Ervaringsdeskundigen moeten betrokken worden om mee na te denken over wat goede toegankelijkheid precies inhoudt.
 • Tot slot pleiten we voor digitale toegankelijkheid. De overheid gaat radicaal voor digitaal. Dit is niet voor iedereen even evident. Een goede digitale opleiding is noodzakelijk.
 • Alle digitale tools moeten toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.
 • Individuele dienstverlening moet blijven bestaan.

Recht op zorg en ondersteuning

Iedereen moet zorg en ondersteuning kunnen krijgen op maat.

 • Er moet voldoende financiering zijn zodat niemand op ellelange wachtlijsten terecht komt.
 • Het huidige systeem van persoonsvolgende budgetten moet vereenvoudigd worden.
 • Zorgaanbieders moeten veel transparanter zijn over hun prijzen.
 • Om een deftig aanbod aan te bieden op maat moeten middelen de persoon blijven volgen.

Waardig inkomen en tegemoetkoming

Dito eist ook een aanpassing van het systeem van de inkomensvervangendetegemoetkoming (IVT) en de integratietegemoetkoming (IT).

 • Je mag niet afgestraft worden wanneer je ervoor kiest te werken.
 • De IVT mag nooit onder de armoedegrens liggen.
 • De IT moet participatie bevorden.

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

 • Leuke activiteiten en uitstappen
 • Gratis advies en informatie
 • Interessante voordeeltarieven