de vlaamse raad wvg vraagt vlaamse regering om de administratieve lasten in de sector te verminderen

Datum van publicatie 2023-05-22

De Vlaamse Raad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) heeft gevraagd om de administratieve lasten in de zorg en ondersteuning te verminderen. Op dit moment zijn deze lasten erg hoog en dat zorgt voor problemen, vooral omdat er een tekort is aan personeel. Het personeel besteedt veel tijd aan overbodige registraties, waardoor er minder tijd overblijft voor hun kerntaak om zorg en ondersteuning te geven. De Vlaamse Raad WVG ving dit signaal vanuit de verschillende sectoren op en stelde daarom zelf een advies op met een methode en zes concrete aanbevelingen om de administratieve lasten blijvend te verminderen. Het advies is onderbouwd met praktijkvoorbeelden.

De raad adviseert om de administratieve lasten die voortkomen uit regelgeving regelmatig te evalueren en indien nodig aan te passen of te schrappen. Dit proces moet voortdurend herhaald worden. Daarnaast zijn er enkele randvoorwaarden nodig voor een goed werkende methode, zoals een verandering in de manier van registreren, van instrumenteel naar functioneel, waarbij registratie een zinvolle bijdrage levert aan goede zorg en ondersteuning.

In het advies staan 6 concrete aanbevelingen voor de minister van Welzijn en de hele Vlaamse Regering. Men vraagt onder andere om het “only once”-principe uit te breiden en echt toe te passen. De overheid moet ook ondersteuning bieden op het gebied van gegevensverzameling en -uitwisseling door middel van digitalisering en automatisering. Het is belangrijk dat initiatiefnemers en professionals betrokken worden bij het ontwerpen, evalueren en aanpassen van de informatieverplichtingen op basis van hun ervaringen en inzichten. Tot slot moet de overheid ervoor zorgen dat opgevraagde gegevens na verwerking snel en regelmatig worden teruggekoppeld naar de initiatiefnemers, die zelf ook graag feedback willen ontvangen.

word lid!

Ontdek onze ledenvoordelen

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven