vul de vragenlijst in en help gio verbeteren

Datum van publicatie 2022-06-01
Smartphone

Wat is globale individuele ondersteuning (GIO)?

Globale individuele ondersteuning is laagdrempelige en snel inzetbare hulp in de gewone kinderopvang of school van uw kind zodat kinderen met en zonder specifieke zorgbehoeften samen spelen, leren, vriendschappen sluiten … Met globale individuele ondersteuning zetten we specifiek in op jonge kinderen met (een vermoeden van) een handicap tot en met het eerste leerjaar. Globale individuele ondersteuning ondersteunt bij overgangsmomenten: de eerste stap naar de kinderopvang, de overgang van de kinderopvang of de thuissituatie naar de kleuterklas, van de kleuterklas naar de lagere school, van school naar de buitenschoolse opvang …

Globale individuele ondersteuning is een mengvorm van stimulatie, coaching, training en assistentie bij activiteiten. De begeleider gaat mee in de klas of de opvang, biedt daar praktische ondersteuning en denkt tegelijkertijd mee na over de uitbouw van een duurzaam inclusie-traject voor uw kind, zodat de inclusie ook behouden kan blijven na het overgangsmoment.

Om die ondersteuning te realiseren, is er afstemming nodig tussen de verschillende actoren: de kinderopvang, het centrum voor inclusieve kinderopvang, het ondersteuningsnetwerk (het vroegere GON), de school, het CLB, de ouders en de RTH-aanbieder die globale individuele ondersteuning aanbiedt. Samen bespreken jullie de nood aan ondersteuning in de opvang of in de klas. Die ondersteuning sluit aan op eventueel reeds aanwezige hulp. Zo kunt u als ouder versterkt worden bij uw keuze voor inclusieve opvang en onderwijs.

Als ouder beslist u zelf of u globale individuele ondersteuning aanvraagt voor uw kind bij de zorgaanbieders die dat aanbieden. De opvang of school van uw kind kan u daarbij ondersteunen. U hebt inspraak over de manier waarop globale individuele ondersteuning in de school of kinderopvang wordt ingezet.

Meer informatie vindt u op de website van het VAPH.

Waarom nodigen we u uit om de vragenlijst in te vullen?

Uw kind maakt momenteel geen gebruik van globale individuele ondersteuning (GIO) en heeft er in het verleden ook geen gebruik van gemaakt. Aan de hand van uw antwoorden willen we te weten komen wat u van deze nieuwere ondersteuningsfunctie vindt en op welke manier GIO kan bijdragen aan inclusie. Wij vernemen graag waarom u wel of niet gebruik zou willen maken van GIO. Uw waardevolle antwoorden kunnen ons helpen om globale individuele ondersteuning (GIO) verder uit te werken en te verbeteren.

Let op: Als uw kind wel gebruik maakt van globale individuele ondersteuning (GIO), vul dan deze vragenlijst niet in. U krijgt dan een andere vragenlijst thuisgestuurd.

Hoe kunt u de vragenlijst invullen?

U kunt de vragenlijst invullen via https://nl.surveymonkey.com/r/XXDLB6Q.

  • U bent vrij om de vragenlijst in te vullen of niet. Maar alle antwoorden samen helpen ons om globale individuele ondersteuning (GIO) te verbeteren.
  • Het duurt maar 15 minuten om de vragen te beantwoorden.
  • U kunt de vragenlijst invullen tot en met september 2022.

Wat gebeurt er met uw antwoorden?

Uw antwoorden worden gebruikt voor de evaluatie van globale individuele ondersteuning (GIO).

Word lid!

Wat is jouw voordeel als lid van Dito?

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven
Collage 02
Collage 01