Vlaamse overheid investeert 40 miljoen euro in zorg voor personen met een handicap

Datum van publicatie 2022-08-04

Deelbudgetten voor prioriteitengroep 2

20 miljoen euro is voorzien voor mensen uit prioriteitengroep 2. Zij zullen de helft van hun Persoonsvolgend Budget ontvangen: een zogenaamd ‘deelbudget’. Zo’n 1100 mensen (een kwart van de mensen in die prioriteitengroep) maken daar aanspraak op. Om iedereen in prioriteitengroep 2 een volledig budget te geven, is 164 miljoen euro nodig.

Niemand zal verplicht worden om het deelbudget te aanvaarden. Wie weigert, zal ook niet van de wachtlijst geschrapt worden. Iedereen die in aanmerking komt, zal bevraagd worden en ontvangt hiervoor in het najaar (ten vroegste in oktober) een brief van het VAPH.

Eerder werd al beslist dat aan iedereen uit prioriteitengroep 1 een budget ter beschikking gesteld wordt of zal ontvangen binnen de 18 maanden. De investering is een onderdeel van het Zorginvesteringsplan. Het kan volgens minister Crevits bijvoorbeeld al helpen om mantelzorgers te ontzorgen.

Dito vindt het goed dat de overheid tegemoetkomt aan de vraag van gebruikers. Toch blijft Dito pleiten voor volwaardige budgetten.

20 miljoen euro voor rechtstreeks toegankelijke hulp

De Vlaamse overheid investeert ook 20 miljoen euro in de uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

Rechtstreeks toegankelijke hulp is bedoeld voor personen met een handicap die af en toe hulp nodig hebben. Je kan bijvoorbeeld hulp in het huishouden of administratie inschakelen. Je kan de hulp slechts een beperkt aantal keer per jaar inschakelen. Lees er hier meer over.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zal in het najaar een brede oproep lanceren waarop organisaties met innovatieve projecten kunnen intekenen. Na beoordeling en goedkeuring van de projecten, worden die gedurende heel 2023 in werking gezet en getest.

Dito vindt het belangrijk dat zorg en ondersteuning op basis van vraag kan gebeuren. Het is positief dat hier de mogelijkheid voor gecreëerd wordt met deze beslissing.

Word lid!

Wat is jouw voordeel als lid van Dito?

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven
Collage 02
Collage 01