vind de ondersteuning die je nodig hebt, met en zonder budget

Datum van publicatie 2022-10-31
Regio nationaal

Rechtstreeks toegankelijke hulp: laagdrempelig maar beperkt in frequentie en intensiteit

Het platform Zorgwijs probeert tegemoet te komen aan de uitdagingen die komen kijken bij het samenstellen van het eigen zorg- en ondersteuningspakket. In 2020 ging Zorgwijs online als digitaal hulpmiddel voor personen met een persoonsvolgend budget, op zoek naar de geschikte zorgaanbieder. Maar niet iedereen met een beperking en met een zorgvraag heeft een dergelijk budget. Daarom is het een meerwaarde dat Zorgwijs nu ook het zoekportaal aanbiedt voor de rechtstreeks toegankelijk hulp.

Om gebruik te kunnen maken van rechtstreeks toegankelijke hulp hoef je geen aanvraagprocedure te doorlopen bij het VAPH. Je kan je rechtstreeks wenden tot de zorgaanbieder. Het is meer laagdrempelige hulp die beperkt is in intensiteit en het aantal keer dat je het nodig hebt. Rechtsreeks toegankelijke hulp bestaat in verschillende vormen: verblijf, dagbesteding, psychosociale ondersteuning (thuis of op verplaatsing), groepsbegeleiding, begeleid werk, globale individuele ondersteuning (GIO) en outreach (d.i. het overdragen van handicap-specifieke ervaring).

De controle in eigen handen

Ervaringsdeskundige Jeroen woont in het groene Deurne en werkt bij een maatwerkbedrijf. Van 2013 tot en met de start van de coronacrisis in 2019 maakte hij gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp. Hij volgde psychosociale begeleiding, telkens een uurtje.  Afhankelijk van hoe hij het zelf aanvoelde, was dit om de twee weken of eens per maand. De begeleider vergezelde Jeroen ook naar de bewonersvergadering van zijn appartement. Deze gesprekken gaven Jeroen het nodige zelfvertrouwen om zijn leven te leiden. Het gevoel een vangnet te hebben en iemand die langs de zijlijn staat, betekenden een grote steun voor hem in het dagelijkse leven en maakten een verschil. Het grote voordeel van RTH, zo ervaarde Jeroen, is dat je zelf kan kiezen wanneer je wat nodig hebt van hulp. Je hebt met andere woorden de controle in eigen handen.

Jeroen
Jeroen

‘Voor sommigen is het een nadeel dat er een maximum is voor het aantal punten dat je kan gebruiken binnen de rechtstreeks toegankelijke hulp. Maar ik heb er voldoende mee. Soms is het ook wachten om ermee te kunnen starten omdat er wachtlijsten bij de zorgaanbieders zijn’, geeft Jeroen aan.  Zelf is hij aan het wachten om opnieuw te kunnen starten met psychosociale begeleiding bij een nieuwe zorgaanbieder. Jeroen merkt hoe waardevol deze begeleiding is, nu hij het even zonder doet. Hij mist de ‘moral support’ die hij uit de gesprekken haalde en merkt een verschil op zijn gemoed. Het weegt.  ‘Soms stijgt de druk op de ketel en wil het deksel er af. Mijn familie belast ik liever niet te veel met mijn ongerustheid over bijvoorbeeld het werk en mijn administratie. Een begeleider van buitenaf is dan ideaal.’ Aldus Jeroen. Omdat hij ook wacht op een persoonsvolgend budget is deze ondersteuning des te meer belangrijk.

Zoeken via Zorgwijs

Als persoon met een beperking is het dus vaak zoeken en wachten vooraleer je de ondersteuning krijgt die je nodig hebt. Zorgwijs probeert hieraan tegemoet te komen door zoekmachines met specifieke filters (bv. ondersteuningsvorm, voor welke soort van beperking, locatie) aan te bieden om het aanbod online uit te spitten. Dit kan zowel voor het aanbod dat te besteden is met een persoonsvolgend budget als voor de rechtstreeks toegankelijke hulp. Ben je op zoek naar een persoonlijk assistent, dan kan je online een vacature plaatsen. Ben je zelf een persoonlijk assistent op zoek naar een job, dan kan je ook jouw profiel publiceren op het Zorgwijs-platform.

Zorgwijs is volgens Jeroen logisch opgebouwd. Om te kunnen starten met de zoektocht is voor hem de duidelijke opdeling tussen PVB en RTH op de homepagina een goede zaak. Ook met de manier waarop de verschillende ondersteuningsvormen worden gepresenteerd om in het aanbod te zoeken, kan hij aan de slag. Voor Jeroen vormt een online platform geen probleem. Maar hij geeft terecht aan dat dat niet voor iedereen het geval is.

Zorg en ondersteuning vinden in een vraaggestuurd zorglandschap

In een vraaggestuurd zorglandschap is het de bedoeling dat de persoon in kwestie ten volle de controle heeft over het samenstellen van zijn pakket van zorg en/of ondersteuning. Hier komt een uitgebreid aanbod van rechtstreeks toegankelijke hulp aan tegemoet.

Met het aanbod, RTH en PVB, op het platform, wil Zorgwijs een hulpmiddel zijn bij het vinden van ondersteuning op maat voor personen met een beperking. Zorgwijs is een dynamisch platform en streeft ernaar op basis van evaluatie en de input van de gebruikers zich verder te optimaliseren. Op die manier dient Zorgwijs als wegwijzer voor wie dit nodig heeft.

 

Zorgwijs is een samenwerking tussen PVBwijzer vzw en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De website wordt ondersteund door verschillende gebruikersverenigingen (Dito, KVG, FOVIG, STAN, ALS Liga), de bijstandsorganisaties (Onafhankelijk Leven, Alin vzw, Zoom vzw, Absoluut vzw), werkgeversorganisaties (SOM, het Vlaams Welzijnsverbond, OC Cirkant) en niet-vergunde initiatieven (Agilitas, Steunpunt Groene Zorg, GiPSo, vertegenwoordiging van de persoonlijk assistenten).

Voor meer info kan u terecht op www.zorgwijs.be en bij info@zorgwijs.be.

Word lid!

Wat is jouw voordeel als lid van Dito?

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven
Collage 02
Collage 01