Sociale maximumprijs gas en elektriciteit

Datum van publicatie 2022-02-10
Regio nationaal

Voor wie?

Er zijn mensen die automatisch recht hebben op de sociale maximumprijs voor aardgas en elektriciteit. Het gaat om klanten die elektriciteit/aardgas aankopen voor eigen verbruik en die één van onderstaande tegemoetkomingen krijgen. Ook in het geval een andere persoon die onder hetzelfde dak leeft één van deze tegemoetkomingen krijgt, geldt de sociale maximumprijs.

 • een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en/of een integratietegemoetkoming (IT) voor personen met een handicap
 • een tegemoetkoming mindervaliden met een minimum invaliditeit van 65 %
 • een toeslag bij de kinderbijslag wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 %
 • het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) of de inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
 • het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood / tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor personen met een handicap
 • een tegemoetkoming hulp van derden
 • het leefloon of een financiële maatschappelijke dienstverlening van een OCMW dat gelijkwaardig is aan het leefloon
 • financiële steun van het OCMW aan personen, ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot onbeperkt verblijf (geen recht op maatschappelijke integratie t.g.v. nationaliteit)
 • een uitkering van het OCMW in afwachting van een hierboven bedoeld vervangingsinkomen

Tijdelijk recht 

Personen die recht hadden op de verhoogde tegemoetkoming en een contract hebben afgesloten voor de aankoop van elektriciteit en aardgas voor eigen gebruik (residentiële afnemer), hadden van 1 februari 2021 tot en met 30 juni 2022 tijdelijk recht op het sociaal tarief. Het sociaal tarief geldt enkel voor het domicilieadres.

Tip voor personen met een verhoogde tegemoetkoming: neem zélf initiatief en stuur zélf een attest door naar je energieleverancier. De gegevens die de FOD Economie doorstuurt naar de energieleveranciers, zijn immers niet altijd de meest recente. Zo’n attest (specifiek voor de aanvraag van het sociaal tarief) kan je opvragen bij je ziekenfonds.

Wil je meer weten over de verhoogde tegemoetkoming? Neem een kijkje op de website van Bond Moyson https://www.devoorzorg-bondmoyson.be/verhoogde-tegemoetkoming.

Automatische toekenning

Het recht op sociaal energietarief voor bovenstaande categorieën wordt – normaal gezienautomatisch geopend (berekening 4 maal per jaar). Je hoeft hier dus geen aanvraag voor in te dienen. De gas- en/of elektriciteitsleverancier ontvangt immers automatisch het attest van de overheid, waaruit blijkt dat ze het maximumtarief moeten toepassen.

In bepaalde gevallen genieten mensen niet automatisch van deze maximumprijs.

 • Dit is het geval wanneer de adres- of domiciliegegevens bij de leverancier niet helemaal correct zijn.
 • Ook wanneer de leverancier geen duidelijke link heeft tussen de rechthebbende en de gebruiker van het gezin die de factuur betaalt, kan het zijn dat betrokkene zelf zijn aanvraag moet indienen.
 • Wie een aanvraag heeft gedaan voor het verkrijgen van een inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming, een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of voor de inkomensgarantie voor ouderen, maar nog geen officiële kennisgeving heeft gekregen, kan een attest voorleggen waaruit blijkt dat hij een geldige aanvraag heeft ingediend.

De sociale maximumprijs is bij alle energieleveranciers in België dezelfde. Het heeft dus geen zin om van leverancier te veranderen om het sociaal tarief te kunnen krijgen.

Zelf een aanvraag indienen

Heb je een vermoeden dat je recht hebt op de sociale maximumprijs en krijg je deze niet? Dan kan je zelf schriftelijk of persoonlijk een aanvraag indienen bij je gas- en elektriciteitsmaatschappij. De aanvraag moet vergezeld zijn van één van de volgende bewijsstukken:

 • een speciaal attest van de FOD Sociale Zekerheid, dat wordt aangevraagd door de persoon met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming of een tegemoetkoming hulp aan bejaarden geniet. De gebruiker moet vervolgens het attest aan zijn leverancier bezorgen.
 • attest van het OCMW waaruit blijkt dat zij gedurende minimaal 1 maand die de aanvraag voorafgaat het leefloon hebben uitgekeerd
 • kopie van de roze kaart die jaarlijks door de Federale Pensioendienst wordt afgeleverd aan de genieters van een IGO of GIB.

Je kan zelf nagaan of je recht hebt op het sociaal tarief via www.sociaaltarief.economie.fgov.be. Of je kan contact opnemen met het contactcenter van de FOD Economie op het gratis nummer 0800 120 33. Hou er rekening mee dat de FOD Economie haar gegevens slechts 4 keer per jaar update en dat deze dienst niet altijd de meest actuele gegevens kan doorgeven.

 

Word lid!

Wat is jouw voordeel als lid van Dito?

 • Leuke activiteiten en uitstappen
 • Gratis advies en informatie
 • Interessante voordeeltarieven
Collage 02
Collage 01