Maak handicap zichtbaar, maar kijk erdoorheen

De WHO schat dat er wereldwijd één miljard mensen een handicap hebben [1]. Dat is maar liefst 15% van de wereldbevolking. Dat wil zeggen dat u per acht personen die u passeert in de supermarkt, één iemand met een handicap zal tegenkomen. Of dat er minstens om de twee weken één kandidaat met een handicap aan Blokken deelneemt. Ervan uitgaande dat mensen met een handicap naar de supermarkt gaan of deelnemen aan spelprogramma’s, natuurlijk. Of beter gezegd, dat ze ernaar kúnnen gaan of eraan kúnnen deelnemen. Wringt daar nu net geen schoentje? En zijn we ons als maatschappij überhaupt bewust dat er een schoentje wringt?