ondersteuning bij werk

Welke ondersteunende maatregelen bestaan er?

Je kan bij de VDAB allerlei tewerkstellingsondersteunende maatregelen aanvragen. De maatregelen kunnen zowel op de werkvloer als bij je zoektocht naar werk worden ingezet. Ze gelden zowel in de privésector, in de provincies, gemeenten en OCMW’s, binnen de onderwijssector, voor interim-arbeid als voor zelfstandigen. ​​

Voordelen voor jou als werknemer

  • Bijstand van een doventolk.
  • Tegemoetkoming in de kosten van arbeidsgereedschap, – kleding en arbeidspostaanpassingen.
  • Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten van en naar het werk of de opleiding.

Hulp bij het solliciteren

Ervaar je problemen bij het solliciteren? Of weet je niet goed wat je sterke kanten zijn en voor welk werk je in aanmerking komt? Dan kan je bij de VDAB terecht bij een consulent van een Gespecialiseerde Trajectbepalings-en begeleidingsdienst (GTB). Daar kunnen je arbeidscompetenties worden gemeten of kan je een intensief traject volgen dat rekening houdt met je individuele beperkingen en mogelijkheden.

Voordelen voor je werkgever

Iemand met een arbeidshandicap in dienst nemen, heeft ook voordelen voor een werkgever. Zij komen in aanmerking voor de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP).Je werkgever krijgt dan een premie van de VDAB. Hij of zij kan de VOP gebruiken om je bijvoorbeeld een meer flexibel uurrooster toe te kennen, om je meer tijd te gunnen om je takenpakket af te werken, om de extra tijd die je omwille van je beperking nodig hebt te compenseren …

Werken in een aangepaste omgeving

Soms kan je omwille van je handicap niet terecht in het gewone arbeidscircuit. In dat geval kan je misschien wel werken in een maatwerkbedrijf (de vroegere beschutte of sociale werkplaatsen). Om toegang te krijgen tot zo’n werkplaats, moet je arbeidshandicap erkend zijn door de VDAB.

Wie niet geschikt is om een betaalde job uit te voeren, kan via een dagcentrum begeleid werken.  Onder begeleiding van een dagcentrum kan je deeltijds, zonder verloning of arbeidscontract, in een sociale voorziening of een culturele organisatie, bij een particulier of in een bedrijf aan de slag. Om begeleid te kunnen werken, moet je een positieve beslissing van het VAPH hebben gekregen.

Hoe aanvragen?

Wil je het recht op tewerkstellingsondersteunende maatregelen aanvragen? Stap dan best naar een VDAB-Werkwinkel in je eigen buurt. Of regel je aanvraag hier online.

Word lid!

Wat is jouw voordeel als lid van Dito?

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven
Collage 02
Collage 01