ondersteuning voor minderjarigen

Welke centra bestaan er?

Dagopvang

Er bestaat zowel schoolaanvullende als schoolvervangende dagopvang. Bij schoolaanvullende dagopvang krijgt je kind voor, tijdens en na de schooluren begeleiding van een multifunctioneel centrum. In het geval van schoolvervangende dagopvang volgt je kind een alternatief programma.

Verblijf

Je kind kan ook ’s nachts verblijven in een centrum dat is aangepast aan zijn of haar noden. Overdag volgt je kind dan dagopvang binnen of buiten het centrum.

Diagnose-centra

Als je kind nog geen concrete diagnose heeft, kan je terecht bij een gespecialiseerd centrum. Daar observeren ze je zoon of dochter gedurende een periode van maximaal 12 maanden. Hierna start men met een behandeling of verwijst men je door naar een andere zorgaanbieder voor ondersteuning.

Hoeveel betaal je zelf?

Je betaalt een persoonlijke bijdrage aan het centrum waar je kind naartoe gaat. De concrete bedragen worden vermeld in de overeenkomst die je afsluit met het centrum. Bekijk hier de maximale bijdragen die een multifunctioneel centrum kan vragen.

Hoe vraag je de ondersteuning aan?

Contacteer de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds. Deze dienst brengt je in contact met een Multidisciplinair Team in jouw omgeving. Dat team bestaat meestal uit een arts, een psycholoog, een ergotherapeut en een maatschappelijk werker. Zij onderzoeken jouw situatie, maken een dossier voor jou en dienen een aanvraag in bij de intersectorale toegangspoort.

Word lid!

Wat is jouw voordeel als lid van Dito?

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven
Collage 02
Collage 01