reizen met de lijn

Wanneer heb je recht op een gratis abonnement?

Je krijgt als persoon met een handicap een gratis Omnipas van De Lijn als je gedomicilieerd bent in het Vlaams Gewest én:

  • ​ingeschreven bent bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) OF
  • een tegemoetkoming krijgt van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid OF
  • het zorgbudget ontvangt voor ouderen met een zorgnood (voordien THAB) OF
  • via de VDAB recht hebt op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen.

Hoe vraag je het gratis abonnement aan?

Het VAPH, de FOD Sociale Zekerheid en de VDAB bezorgen de nodige gegevens aan De Lijn. Wie voldoet aan één van bovenstaande voorwaarden, krijgt het gratis netabonnement automatisch thuis gestuurd en hoeft dus zelf niets te doen. Je moet wel beschikken over een MOBIB-kaart.

Heb je een klacht over De Lijn?

Om de klantendienst van De Lijn te bereiken, gebruik je het contactformulier op de site. Stuur Dito een kopie via reinhart.niesten@ditovzw.be. Zo kunnen wij je klacht mee aankaarten bij De Lijn.

Word lid!

Wat is jouw voordeel als lid van Dito?

  • Leuke activiteiten en uitstappen
  • Gratis advies en informatie
  • Interessante voordeeltarieven
Collage 02
Collage 01